2019 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 „Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“, prašau lopšelio-darželio bendruomenę susipažinti su mano 2019 metų veiklos ataskaita, teikti siūlymus ir ją vertinti iki 2020 metų vasario 7 dienos.
Komentarus ir pasiūlymus rašykite el. laišku  svekdarz@gmail.com.

2019 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA