Gerbiami Švėkšnos lopšelio-darželio vaikų tėveliai (globėjai, rūpintojai), Švėkšnos bendruomenės nariai,

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Vyriausybės 2020m. kovo 14 dienos nutarimu

Nr.207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nuo kovo 16d., Švėkšnos lopšelio-darželio paslaugos vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams), kitiems miestelio, rajono ar šalies gyventojams teiks tik nuotoliniu būdu – telefonu arba elektroniniu paštu.

 

Įstaigos darbuotojų kontaktai, kurias galite kreiptis:

Direktorė, Rita Bagdonienė

Tel. 867746597

El.p. svekdarz@gmail.com

Ūkvedė, Zita  Oželiene

Tel. 861127713

El.p. svekdarzukvedys@gmail.com  

Raštvedė Jurgita Rumšienė

Tel. 861155214

 El.p. svekdarzrastvedys@gmail.com

 

Būkime sveiki, saugokime save ir aplinkinius.