Viešieji pirkimai

2020M. VIEŠOJO PIRKIMO SUTARČIŲ, PIRKIMO SUTARČIŲ IR VIDAUS SANDORIŲ ATASKAITA (1)

ŠILUTĖS R. ŠVĖKŠNOS LOPŠELIO-DARŽELIO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

parsisiųsti MS Word formatu

ŠILUTĖS R. ŠVĖKŠNOS LOPŠELIO-DARŽELIO SKELBIMAI APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS, NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS, SUDARYTAS  SUTARTIS 2016 M.

parsisiųsti PDF formatu

ŠILUTĖS R. ŠVĖKŠNOS LOPŠELIO-DARŽELIO PLANUOJAMŲ VYKDYTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ 2017 METAIS PLANAS

parsisiųsti MS Word formatu

ŠILUTĖS  R. ŠVĖKŠNOS LOPŠELIO-DARŽELIO SKELBIMAI APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS, NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS, SUDARYTAS  SUTARTIS 2018 M.

ŠILUTĖS R. ŠVĖKŠNOS LOPŠELIO-DARŽELIO PLANUOJAMŲ VYKDYTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ 2018 METAIS PLANAS