Grupės

ĮSTAIGOJE VEIKIA PENKIOS ĮVAIRAUS AMŽIAUS VAIKŲ GRUPĖS:

 

1. Nuo 1 metų iki pradinio ugdymo „Drugelių“ grupė (12 vaikų) 

Grupėje dirbantys mokytojai:  Ramutė Toleikienė, Ana Lengvinienė

Auklėtojos padėjėja: Remigija Kinčienė

 

2. Nuo 2 metų iki pradinio ugdymo „Saulučių“ grupė (16 vaikų)

Grupėje dirbantys mokytojai: Raimonda Būdvytė, Jolanta Toleikytė 

Auklėtojos padėjėja: Rita Bliūdžiuvienė

 

3. 3-5 metų „Boružėlių“ grupė (20 vaikų)

Grupėje dirbantys mokytojai:  Irena Šedienė, Ana Lengvinienė

Auklėtojos padėjėja: Regina Tunylienė

 

4. 4-5 metų „Peliukų“ grupė (20 vaikų)

Grupėje dirbantys mokytojai: Nerita Lidžuvienė, Jolanta Toleikytė 

Auklėtojos padėjėja: Raimonda Būdvytienė

 

5. Priešmokyklinė „Kiškučiai“ grupė (20vaikų)

Grupėje dirbantys mokytojai: Irena Birvydienė, Reda Kundrotaitė

Auklėtojos padėjėja: Laima Bliūdžienė

 

 

      **** Kiekviena grupė turi savo simbolį – emblemą, himną, skanduotę, tradicijas.

     **** Grupės kasmet rengia ir įgyvendina grupių atsinaujinimo projektus, leidžia informacinius   lankstinukus tėvams.

     **** Kiekviena grupė atvira vaiko svajonių pasauliui, pilna raiškos ir saviraiškos galimybių, kur   formuojasi pilietinės ir bendražmogiškosios vertybės.