Grupės

ĮSTAIGOJE VEIKIA PENKIOS ĮVAIRAUS AMŽIAUS VAIKŲ GRUPĖS:

 

  1.  Nuo 1metų iki pradinio ugdymo „Drugelių“ grupė (12 vaikų) 

Grupėje dirbantys pedagogai:  Ramutė Toleikienė, Ana Lengvinienė;

            Auklėtojos padėjėja: Remigija Kinčienė

 

  1.  Nuo 2 metų iki pradinio ugdymo „Saulučių“ grupė (16 vaikų)

            Grupėje dirbantys pedagogai:  Darina Daugnoraitė, Raimonda Nausėdaitė;

            Auklėtojos padėjėja: Rita Bliūdžiuvienė

 

  1. 3-4 metų „Boružėlių“ grupė (20 vaikų)

           Grupėje dirbantys pedagogai:  Irena Šedienė, Ana Lengvinienė

           Auklėtojos padėjėja: Regina Tunylienė

 

  1. 4-5 metų „Peliukų“ grupė (20 vaikų)

          Grupėje dirbantys pedagogai: Nerita Lidžuvienė, Raimonda Nausėdaitė; 

          Auklėtojos padėjėja: Raimonda Būdvytienė

 

  1. Priešmokyklinė grupė – „Kiškučiai“ grupė (20vaikų)

           Grupėje dirbantys pedagogai: Irena Birvydienė, Reda Kundrotaitė

          Auklėtojos padėjėja: Laima Bliūdžienė

 

 

**** Kiekviena grupė turi savo simbolį-emblemą, himną ar skanduotę, tradicijas.

**** Grupės kasmet rengia ir įgyvendina grupių atsinaujinimo projektus, leidžia informacinius lankstinukus tėvams.

**** Kiekviena grupė atvira vaiko svajonių pasauliui, pilna raiškos ir saviraiškos galimybių, kur formuojasi pilietinės ir bendražmogiškosios vertybės.