Grupės

ĮSTAIGOJE VEIKIA PENKIOS ĮVAIRAUS AMŽIAUS VAIKŲ GRUPĖS:

 

1. Nuo 1 metų iki pradinio ugdymo „DRUGELIŲ“ grupė (12 vaikų,laisvų vietų nėra)

Grupėje dirbantys mokytojos:  RITA BAGDONIENĖ. JOLANTA TOLEIKYTĖ

Auklėtojos padėjėja: REMIGIJA KINČIENĖ

 

2. Nuo 2 metų iki pradinio ugdymo „SAULUČIŲ“ grupė (16 vaikų, laisvų vietų nėra)

Grupėje dirbantys mokytojai: RAIMONDA BŪDVYTĖ, JOLANTA TOLEIKYTĖ, IRENA BIRVYDIENĖ

Auklėtojos padėjėja: RITA BLIŪDŽIUVIENĖ

 

3. 3-5 metų „BORUŽĖLIŲ“ grupė (20 vaikų, laisvų vietų nėra)

Grupėje dirbantys mokytojai:  ANA LENGVINIENĖ, JUSTINA RAUKIENĖ

Auklėtojos padėjėja: REGINA TUNYLIENĖ

 

4. 3-6 metų „PELIUKŲ“ grupė (20 vaikų, laisvų vietų nėra)

Grupėje dirbantys mokytojai:NERITA LIDŽIUVIENĖ, JUSTINA  RAUKIENĖ, REDA KUNDROTAITĖ

Auklėtojos padėjėja: RAIMONDA BŪDVYTIENĖ

 

5. Priešmokyklinė „GUDRUČIŲ“ grupė (20 vaikų, laisvų vietų nėra)

Grupėje dirbantys mokytojai: IRENA BIRVYDIENĖ, REDA KUNDROTAITĖ

Auklėtojos padėjėja: LAIMA BLIŪDŽIENĖ

 

 

      **** Kiekviena grupė turi savo simbolį – emblemą, himną, skanduotę, tradicijas.

     **** Grupės kasmet rengia ir įgyvendina grupių atsinaujinimo projektus, leidžia informacinius   lankstinukus tėvams.

     **** Kiekviena grupė atvira vaiko svajonių pasauliui, pilna raiškos ir saviraiškos galimybių, kur   formuojasi pilietinės ir bendražmogiškosios vertybės.