Mokestis už darželį (nuo 2020-01-01)

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO

 

 

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE,  ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS