Mokestis už darželį (nuo 2020-01-01)

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO

MOKESČIO LENGVATŲ TAIKYMAS IR JAS PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS