Mokestis už darželį (nuo 2015-01-01)

Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu tėvai už vaiko išlaikymą moka:
Lopšelio grupėse – 1,80 Eur; (darbo dienos trukmė 10,5 valandos)
Darželio grupėse – 1,97 Eur; (darbo dienos trukmė 10,5 valandos)
  
Priešmokyklinio ugdymo grupėse – 1,44 Eur; (darbo dienos trukmė 7.12 valandos)

Ir iš kiekvienos lankytos, nelankytos ir nepateisintos dienos išskaičiuojamas 0,30Eur; mokestis prekėms įsigyti.
 

Nemokama už vaiko išlaikymą:
Vaikui sergant ir pristačius gydytojo pažymą.
Tėvų kasmetinių atostogų metu, pristačius apie tai pažymą.
Motinos nėštumo, gimdymo atostogų metu pateikus dokumentą iš darbovietės.
Esant oro temperatūrai žemesnei nei  -20 C.
Vasaros (birželio-rugpjūčio) mėnesiais.

  
Sumažintas mokestis (50 %) už vaiko išlaikymą taikomas:
Vaikas turi tik vieną iš tėvų, pateikus tai patvirtinančius dokumentus.
Šeima augina tris ir daugiau vaikų, pateikus šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą.
Vienas iš tėvų atlieka tikrąją karinę tarnybą.
Vaikas auga mokinių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi įstaigos dieniniame skyriuje, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais.
Jeigu  du vaikai iš vienos šeimos lanko darželį, vienam iš jų taikoma 50% mokesčio lengvata.
 

Užmokestis už darželį mokamas iki einamojo mėnesio 20 d. pasirinktuose bankuose:
AB LT paštas, Ūkio bankas, Swedbankas, UAB „Perlo paslaugos"  ir interneto linija.
Mokant interneto linija būtina nurodyti vaiko pavardę, vardą, grupę ar grupės kodą.