Projektai

DALYVAUJAME LIETUVOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PROJEKTE ,,LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS 2021“

 

 

Lietuvos mažųjų žaidynių organizatoriai yra Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija.

,,Lietuvos mažųjų žaidynės“- projektas ,skirtas skatinti vaikus pajusti judėjimo džiaugsmą, susipažinti su olimpinėmis vertybėmis tiek sporte, tiek gyvenime.

Projekto metu parengtos judėjimo užduotys ir metodinės rekomendacijos tapo lopšelio-darželio ugdymo programų dalimi.

Projekto seminarai mokytojams vyksta nuotoliniu būdu. Vaikams užduotėlės pateikiamos per grupių pedagogus. Švėkšnos lopšelio-darželyje projekto koordinatoriai yra mokytoja Ana Lengvinienė ir meninio ugdymo mokytoja Jurgita Rumšienė

Projektas „Futboliukas“

 

Švėkšnos lopšelio-darželio bendruomenė prisijungė prie LIETUVOS MASINIO FUTBOLO ASOCIACIJOS  PROJEKTO „FUTBOLIUKAS“.      

Projektas vykdomas: nuo 2020m. spalio 1 d. – 2021m. gegužės 31 d.

 

Tikslai ir uždaviniai:

1. Populiarinti futbolo žaidimą lauke ir uždarose ikimokyklinio ugdymo įstaigos patalpose bei populiarinti futbolą kaip sporto šaką visuomenėje;

2. Sporto mokyklų nelankančius vaikus sudominti sportu ir sveika gyvensena;

3. Suteikti galimybę vaikams žaisti futbolą ikimokyklinio ugdymo įstaigose

4. Sudaryti palankias sąlygas vaikams ne tik ugdyti savo fizinius gebėjimus žaidžiant, bet ir skatinti smalsumą pažinti futbolą per kūrybinę pusę;

5. Pateikti futbolą kaip patrauklią ir veiksmingą ugdymo priemonę vaikams perteikiant žinias ir formuojant įgūdžius;

6. Skatinti glaudų bendradarbiavimą tarp švietimo įstaigų, vietos (seniūnijų, savivaldybių, apskričių) institucijų ir sporto organizacijų;

7. Padėti suartėti kaimyninėms bendruomenėms, paskatinti šeimas laiko skirti aktyvioms veikloms su savo vaikais.

 

Visus metus bus organizuojami įdomūs ir aktyvūs renginiai, viktorinos, konkursai, kurių metu vaikai plės žinias ir supratimą fizinio aktyvumo srityse.

 

 

 

Švėkšnos lopšelis-darželis dalyvauja LIETUVOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PROJEKTE „LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS 2020“

Lietuvos mažųjų žaidynių organizatoriai yra Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija.

"Lietuvos mažųjų žaidynės" – projektas, skirtas skatinti vaikus pajusti judėjimo džiaugsmą, susipažinti su olimpinėmis vertybėmis tiek sporte, tiek gyvenime.

Projekto metu parengtos judėjimo užduotys ir metodinės rekomendacijos tapo lopšelio-darželio ugdymo programų dalimi.

Projekto "Lietuvos mažųjų žaidynės" I-ojo etapo festivalis įstaigoje vyks 2020-02-12. Festivalio metu bus ne tik rungtyniaujama, bet ir išrinkta 6 greičiausių vaikų komanda, kurią sudaro 3 berniukai ir 3mergaitės, atstovauti antrajame etape.

Projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės” II-ojo etapo rungtynės

Švėkšnos lopšelio-darželio komanda 2018 m. balandžio 4d. linksmai ir sportiškai nusiteikią vyko į Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos sporto salę, kur vyko ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto "Lietuvos mažųjų žaidynės 2018" II -ojo etapo rungtynės.

Estafečių rungtyse su mumis rungtyniavo Šilutės lopšelių-darželių „Žibutė“, „Pušelė“, „Raudonkepuraitė“ ir Kintų pagrindinės mokyklos ikimokyklinės grupės penkiamečių komandos.

Iš rungtynių vaikai grįžo kupini įspūdžių ir pakilia nuotaika, nes visos komandos buvo įvertintos ir apdovanotos Lietuvos mažųjų žaidynių marškinėliais, tautinio olimpinio komiteto prezidentės Dainos Gudzinevičiūtės diplomais, padėkomis.

DĖKOJAME lopšelio-darželio ugdytiniams – Gintei, Kotrynai, Skaidrai, Oskarui, Linui, Matui, pedagogėms Anai ir Jurgitai už skatinimą ir propagavimą pajusti judėjimo džiaugsmą ne tik įstaigos renginiuose, bet ir rajoniniuose, respublikiniuose.                                          

Lietuvos mažųjų žaidynių organizatoriai yra Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija.

RESPUBLIKINIS PROJEKTAS „ŽMOGUS TĖVYNĖN TENUEIN PER ŠIRDĮ“ /VYDŪNAS/

Švėkšnos lopšelio-darželio bendruomenė prisijungė prie  Klaipėdos lopšelio-darželio „Traukinukas vykdomo respublikinio projekto „ŽMOGUS TĖVYNĖN TENUEIN PER ŠIRDĮ“ (Projektas skirtas Vydūno gimimo 150-osioms metinėms ir Lietuvos atkūrimo šimtmečiui).

 

Tikslai:

– ugdyti tautinį sąmoningumą, diegti pilietiškumo pagrindus;

– domėtis savo krašto – Mažosios Lietuvos tautiniu – kultūriniu paveldu.

 

Uždaviniai:

– prisiminti filosofo Vydūno skleidžiamas idėjas ir vertybes;

– puoselėti tautiškumą ir gimtąją kalbą;

– saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, propaguoti sveiką gyvenseną;

– skleisti Vydūno idėjas ir vertybes augančiai kartai ir pedagogų bendruomenėms;

RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSAS ,,MANO RIEŠINĖ“

Pirmasis projekto „ŽMOGUS TĖVYNĖN TENUEIN PER ŠIRDĮ“ renginių etapas  prasidėjo Respublikiniu konkursu „Mano riešinė“, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.

Konkurso tikslas – įtraukti vaikus į aktyvią kūrybinę veiklą, panaudojant gamtinę medžiagą ir antrines žaliavas, kuriant riešinę pagal savo regiono tautinius raštus.

 

 

Uždaviniai:

  • puoselėti vaikų tautinę savimonę;
  • atkreipti vaikų dėmesį į ekologiją, skatinti vaikų atsakingą požiūrį į gamtą;
  • ugdyti vaikų saviraišką ir originalumą.

Šis kūrybinis konkursas sudomino ne tik vaikus bet ir jų šeimos narius. Visą vasario mėnesį, vaikai domėjosi, diskutavo kaip ir iš ko būtų galima pagaminti mūsų regiono riešines. Išradingumui ribų nebuvo…  Gražiausios, originaliausios, atitinkančios techninius reikalavimus buvo pristatytos į Klaipėdos lopšelį-darželį „Traukinukas“, kur vėliau – atrinkti darbai bus eksponuojami P. Domšaičio meno galerijoje nuo 2018 m. kovo 19 d. iki 2018 m. kovo 26 d.

Plačiau

Švėkšnos lopšelis-darželis dalyvauja LIETUVOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PROJEKTE „LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS 2018“

Lietuvos mažųjų žaidynių organizatoriai yra Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija.

"Lietuvos mažųjų žaidynės" – projektas, skirtas skatinti vaikus pajusti judėjimo džiaugsmą, susipažinti su olimpinėmis vertybėmis tiek sporte, tiek gyvenime.

Projekto metu parengtos judėjimo užduotys ir metodinės rekomendacijos tapo lopšelio-darželio ugdymo programų dalimi.

Projekto "Lietuvos mažųjų žaidynės" I-ojo etapo festivalis įstaigoje vyko 2018-02-21. Festivalio metu buvo ne tik rungtyniaujama, bet ir išrinkta 6 greičiausių vaikų komanda, kurią sudaro 3 berniukai ir 3mergaitės, atstovauti antrajame etape.

Plačiau

Baigėsi COMENIUS daugiašalės mokyklų partnerystės projektas “FIRST STEP TOWARDS HEALTHY LIFE“

 

 

Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės  veikatingumo projektas “FIRST STEP TOWARDS HEALTHY LIFE“ 

Švėkšnos lopšelyje-darželyje pasiekė finišo tiesiąją.  Projektą finansuoja Europos komisija iš Mokymosi visą gyvenimą programos, o Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Projektinei veiklai nuo 2011 m. rugpjūčio iki 2013 m. liepos susibūrė penkios ikimokyklinės įstaigos iš Turkijos (projekto koordinatorius), Lenkijos, Vengrijos, Lietuvos ir Slovėnijos. Lietuvai šiame projekte atstovavo Šilutės rajono Švėkšnos lopšelis-darželis.Dalyvaujančių institucijų pedagogai, bendradarbiaudami su Europos Sąjungos šalimis – partnerėmis ir ugdytinių tėvais, siekė atrasti naujų, įtaigesnių būdų, formų, kaip pagerinti vaikų supratimą apie sveiko gyvenimo būdo svarbą, bendravimą su bendraamžiais ir suaugusiais, skiepyti nuoširdumą, toleranciją.

 

Plačiau

Penktasis Comenius projekto “FIRST STEP TOWARDS HEALTHY LIFE“ susitikimas Slovėnijoje

          Pavasaris – tai gamtos atbudimo, naujų darbų pradžios metas. Tačiau Švėkšnos lopšelio-darželio pedagogai ne tik imasi naujų darbų, bet ir tęsia jau pradėtus. Įstaiga toliau vykdo savo veiklą tarptautiniame Comenius projekte „Pirmas žingsnis link sveikos gyvensenos“. 2013metų gegužės 16-20 dienomis  Slovėnijoje esančiame Škofja Loka  mieste darželyje įvyko penktasis-paskutinis projekto partnerių susitikimas. Susitikime dalyvavo pedagogai iš Turkijos, Lenkijos, Vengrijos, Slovėnijos ir Lietuvos. Lietuvai atstovavo projekto koordinatorė, lopšelio-darželio direktorė Rita Bagdonienė ir auklėtojos Inga Šakienė, Nerita Lidžiuinė, Ramutė Toleikienė, auklėtojos padėjėja Ana Lengvinienė.

Plačiau