Projektai

Projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės” II-ojo etapo rungtynės

Švėkšnos lopšelio-darželio komanda 2018 m. balandžio 4d. linksmai ir sportiškai nusiteikią vyko į Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos sporto salę, kur vyko ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto "Lietuvos mažųjų žaidynės 2018" II -ojo etapo rungtynės.

Estafečių rungtyse su mumis rungtyniavo Šilutės lopšelių-darželių „Žibutė“, „Pušelė“, „Raudonkepuraitė“ ir Kintų pagrindinės mokyklos ikimokyklinės grupės penkiamečių komandos.

Iš rungtynių vaikai grįžo kupini įspūdžių ir pakilia nuotaika, nes visos komandos buvo įvertintos ir apdovanotos Lietuvos mažųjų žaidynių marškinėliais, tautinio olimpinio komiteto prezidentės Dainos Gudzinevičiūtės diplomais, padėkomis.

DĖKOJAME lopšelio-darželio ugdytiniams – Gintei, Kotrynai, Skaidrai, Oskarui, Linui, Matui, pedagogėms Anai ir Jurgitai už skatinimą ir propagavimą pajusti judėjimo džiaugsmą ne tik įstaigos renginiuose, bet ir rajoniniuose, respublikiniuose.                                          

Lietuvos mažųjų žaidynių organizatoriai yra Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija.

RESPUBLIKINIS PROJEKTAS „ŽMOGUS TĖVYNĖN TENUEIN PER ŠIRDĮ“ /VYDŪNAS/

Švėkšnos lopšelio-darželio bendruomenė prisijungė prie  Klaipėdos lopšelio-darželio „Traukinukas vykdomo respublikinio projekto „ŽMOGUS TĖVYNĖN TENUEIN PER ŠIRDĮ“ (Projektas skirtas Vydūno gimimo 150-osioms metinėms ir Lietuvos atkūrimo šimtmečiui).

 

Tikslai:

– ugdyti tautinį sąmoningumą, diegti pilietiškumo pagrindus;

– domėtis savo krašto – Mažosios Lietuvos tautiniu – kultūriniu paveldu.

 

Uždaviniai:

– prisiminti filosofo Vydūno skleidžiamas idėjas ir vertybes;

– puoselėti tautiškumą ir gimtąją kalbą;

– saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, propaguoti sveiką gyvenseną;

– skleisti Vydūno idėjas ir vertybes augančiai kartai ir pedagogų bendruomenėms;

RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSAS ,,MANO RIEŠINĖ“

Pirmasis projekto „ŽMOGUS TĖVYNĖN TENUEIN PER ŠIRDĮ“ renginių etapas  prasidėjo Respublikiniu konkursu „Mano riešinė“, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.

Konkurso tikslas – įtraukti vaikus į aktyvią kūrybinę veiklą, panaudojant gamtinę medžiagą ir antrines žaliavas, kuriant riešinę pagal savo regiono tautinius raštus.

 

 

Uždaviniai:

  • puoselėti vaikų tautinę savimonę;
  • atkreipti vaikų dėmesį į ekologiją, skatinti vaikų atsakingą požiūrį į gamtą;
  • ugdyti vaikų saviraišką ir originalumą.

Šis kūrybinis konkursas sudomino ne tik vaikus bet ir jų šeimos narius. Visą vasario mėnesį, vaikai domėjosi, diskutavo kaip ir iš ko būtų galima pagaminti mūsų regiono riešines. Išradingumui ribų nebuvo…  Gražiausios, originaliausios, atitinkančios techninius reikalavimus buvo pristatytos į Klaipėdos lopšelį-darželį „Traukinukas“, kur vėliau – atrinkti darbai bus eksponuojami P. Domšaičio meno galerijoje nuo 2018 m. kovo 19 d. iki 2018 m. kovo 26 d.

Plačiau

Švėkšnos lopšelis-darželis dalyvauja LIETUVOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PROJEKTE „LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS 2018“

Lietuvos mažųjų žaidynių organizatoriai yra Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija.

"Lietuvos mažųjų žaidynės" – projektas, skirtas skatinti vaikus pajusti judėjimo džiaugsmą, susipažinti su olimpinėmis vertybėmis tiek sporte, tiek gyvenime.

Projekto metu parengtos judėjimo užduotys ir metodinės rekomendacijos tapo lopšelio-darželio ugdymo programų dalimi.

Projekto "Lietuvos mažųjų žaidynės" I-ojo etapo festivalis įstaigoje vyko 2018-02-21. Festivalio metu buvo ne tik rungtyniaujama, bet ir išrinkta 6 greičiausių vaikų komanda, kurią sudaro 3 berniukai ir 3mergaitės, atstovauti antrajame etape.

Plačiau

Baigėsi COMENIUS daugiašalės mokyklų partnerystės projektas “FIRST STEP TOWARDS HEALTHY LIFE“

 

 

Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės  veikatingumo projektas “FIRST STEP TOWARDS HEALTHY LIFE“ 

Švėkšnos lopšelyje-darželyje pasiekė finišo tiesiąją.  Projektą finansuoja Europos komisija iš Mokymosi visą gyvenimą programos, o Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Projektinei veiklai nuo 2011 m. rugpjūčio iki 2013 m. liepos susibūrė penkios ikimokyklinės įstaigos iš Turkijos (projekto koordinatorius), Lenkijos, Vengrijos, Lietuvos ir Slovėnijos. Lietuvai šiame projekte atstovavo Šilutės rajono Švėkšnos lopšelis-darželis.Dalyvaujančių institucijų pedagogai, bendradarbiaudami su Europos Sąjungos šalimis – partnerėmis ir ugdytinių tėvais, siekė atrasti naujų, įtaigesnių būdų, formų, kaip pagerinti vaikų supratimą apie sveiko gyvenimo būdo svarbą, bendravimą su bendraamžiais ir suaugusiais, skiepyti nuoširdumą, toleranciją.

 

Plačiau

Penktasis Comenius projekto “FIRST STEP TOWARDS HEALTHY LIFE“ susitikimas Slovėnijoje

          Pavasaris – tai gamtos atbudimo, naujų darbų pradžios metas. Tačiau Švėkšnos lopšelio-darželio pedagogai ne tik imasi naujų darbų, bet ir tęsia jau pradėtus. Įstaiga toliau vykdo savo veiklą tarptautiniame Comenius projekte „Pirmas žingsnis link sveikos gyvensenos“. 2013metų gegužės 16-20 dienomis  Slovėnijoje esančiame Škofja Loka  mieste darželyje įvyko penktasis-paskutinis projekto partnerių susitikimas. Susitikime dalyvavo pedagogai iš Turkijos, Lenkijos, Vengrijos, Slovėnijos ir Lietuvos. Lietuvai atstovavo projekto koordinatorė, lopšelio-darželio direktorė Rita Bagdonienė ir auklėtojos Inga Šakienė, Nerita Lidžiuinė, Ramutė Toleikienė, auklėtojos padėjėja Ana Lengvinienė.

Plačiau

Comenius projekto susitikimas Švėkšnoje

Šį gegužį 15 projekto dalyvių(mokytojų) iš Turkijos, Lenkijos, Vengrijos ir Slovėnijos sugužėjo į Lietuvą. Švėkšnos lopšelio-darželio vykusio susitikimo tema buvo vaikų judrūs komandiniai žaidimai ir lietuvių liaudies šokiai, kaip kultūrinis paveldas. Lietuvos kultūrinis paveldas svečiams buvo pristatytas ne vien tik įstaigoje, bet ir išvykų po Lietuvą metu. Penkios susitikimo dienos prabėgo lyg viena akimirka. Pedagogams iš projekto šalių, sunku buvo atsisveikinti su senais ir naujais draugais ir laukti kito susitikimo, kuris vyks rudenį Turkijoje.

Plačiau

“FIRST STEP TOWARDS HEALTHY LIFE“

Comenius

Švėkšnos lopšelis – darželis dalyvauja   tarptautiniame  mokyklų daugiašalės partnerystės Comenius projekte „Pirmieji žingsniai link sveikos gyvensenos“. Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Projektą administruoja  Švietimo mainų paramos fondas pagal COMENIUS mokymosi visą gyvenimą programą.  Projekto trukmė: 2011 m. rugpjūtis- 2013 m. liepa.

Plačiau

European Project Socrates Comenius

This project stemmed from the aim of creating more healthy and happier society within Europe. In our world, people have unhealthy lives because of eating junk food, smoking, avoiding physical activity,, being exposed to harmful substances, etc. There are so many diseases and the number of people who are fatally ill is increasing rapidly. The children spend too much time on TV and videogames instead of outdoor games and physical activity.
 
Because of the popularity of fast food all over the world, unhealthy nutrition is replacing the consumption of fruit, vegetables, diary products and plain water. We are aware of the fact that when people are not physical healthy, it is very difficult for them to be mentally and emotionally healthy. If we want to have healthy generations with healthy brains, we have to start health education as early as possible. Children should get the necessary education on balanced
nutrition, importance of physical activity, keeping away from dangers substances and personal hygiene. That's why such as a project play a crucial role in integrating health education into pre-preschool education and cooperate on it with international partners.
 
Besides health education for pupils, we also achieve experience, idea and knowledge exchange of teachers between partner schools.
 
The project is supposed to appeal to many fields from health education in pre-primary schools to teacher development and intercultural dialogue and cooperation.
 
 
 
 
 
 
 

Plačiau