Darbuotojai

PEDAGOGAI

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas, kvalifikacija

Pareigos

1.

Ona Jurjonienė

Aukštasis, vadybinė kategorija

Direktorė

2.

Nerita Lidžiuvienė

Aukštesnysis, vyresnysis mokytojas

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

3.

Irena Šedienė

Aukštesnysis, vyresnysis mokytojas

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

4.

Ramutė Toleikienė

Aukštasis, vyresnysis mokytojas

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

5.

Ana Lengvinienė

Aukštasis universitetinis, vyresnysis mokytojas  

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

6.

Raimonda Būdvytė

Aukštasis koleginis, kvalifikuota mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

7.

Jolanta Toleikytė

Aukštesnysis, kvalifikuota mokytoja   

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

8.

Reda Kundrotaitė

Aukštasis, vyresnysis mokytojas    

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

9.

Irena Birvydienė

Aukštesnysis, vyresnysis mokytojas   

Priešmokyklinio ugdymo mokytoj

10. Rita Bagdonienė

Aukštasis, kvalifikuota mokytojas

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

11.

Jurgita Rumšienė

Aukštasis,  kvalifikuota  mokytoja

Meninio ugdymo mokytoja

 

Aptarnaujančio personalo darbuotojai

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Pareigos

1.

Zita Oželienė

Aukštesnysis

 Ūkvedė

2.

Jurgita Rumšienė

Aukštasis

Raštvedė

3.

Seva Zaveckienė

Aukštesnysis

Maitinimo organizatorė

Valytoja

4.

Raimonda Būdvytienė

Profesinis

Auklėtojos padėjėja

5.

Laima Bliūdžienė

Aukštesnysis

Auklėtojos padėjėja

6.

Remigija Kinčienė

Profesinis

Auklėtojos padėjėja

7.

Rita Bliūdžiuvienė

Aštuonmetis

Auklėtojos padėjėja

8.

Regina Tunylienė

Aštuonmetis

Auklėtojos padėjėja

Valytoja

9.

Loreta Justienė

Vidurinis

Virėja

10.

Regina Klumbienė

Vidurinis

Pagalbinė darbininkė (virtuvės)

Skalbėja

11.

 Vytautas Šarka

Profesinis

Teritorijos, pastatų ir patalpų priežiūros darbininkas