Darbuotojai

PEDAGOGAI

Lopšelyje-darželyje dirba : 1 direktorius, 9 pedagogai.                                 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas, kvalifikacija

Pareigos

Pareigybių aprašymas

1.

Rita Bagonienė

Aukštasis, antroji vadybinė kategorija

Direktorė

 

2.

Nerita Lidžiuvienė

Aukštesnysis, vyresnioji auklėtoja

Auklėtoja

 

3.

Irena Šedienė

Aukštesnysis, vyresnioji   auklėtoja

Auklėtoja

 

4.

Ramutė Toleikienė

Aukštasis, vyresnioji auklėtoja

Auklėtoja

 

5.

Ana Lengvinienė

Aukštasis universitetinis, kvalifikuota  auklėtoja 

Auklėtoja

 

6.

Raimonda Nausėdaitė

Aukštasis koleginis, kvalifikuota   auklėtoja

Auklėtoja

 

7.

Darina Daugnoraitė

Mokosi, Klaipėdos valstybinė kolegija

Auklėtoja

 

8.

Reda Kundrotaitė

Aukštasis,  vyresnioji   auklėtoja 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

 

9.

Irena Birvydienė

Aukštesnysis,  vyresnioji   auklėtoja 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

 

10.

Jurgita Rumšienė

Aukštasis,  kvalifikuota  mokytoja

Muzikos mokytoja

 

 

Aptarnaujantis personalas

Aptarnaujančio personalo darbuotojai

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Pareigos

Pareigybių aprašymas

1.

Zita Oželienė

Aukštesnysis

 Ūkvedė

 

2.

Jurgita Rumšienė

Aukštasis

Raštvedė

 

3.

Seva Zaveckienė

Aukštesnysis

Maitinimo organizatorė

 

Valytoja

 

4.

Raimonda Būdvytienė

Profesinis

Auklėtojos padėjėja

 

5.

Laima Bliūdžienė

Aukštesnysis

Auklėtojos padėjėja

 

6.

Remigija Kinčienė

Profesinis

Auklėtojos padėjėja

 

7.

Rita Bliūdžiuvienė

Aštuonmetis

Auklėtojos padėjėja

 

8.

Regina Tunylienė

Aštuonmetis

Auklėtojos padėjėja

 

Valytoja

 

9.

Loreta Justienė

Vidurinis

Virėja

 

10.

Regina Klumbienė

Vidurinis

Pagalbinė darbininkė (virtuvės)

 

Skalbėja

 

11.

 Vytautas Šarka

Profesinis

Teritorijos, pastatų ir patalpų priežiūros darbininkas