Darbuotojai

PEDAGOGAI

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas, kvalifikacija

Pareigos

1.

Ona Jurjonienė

Aukštasis, II vadybinė kategorija

Direktorė

2.

Nerita Lidžiuvienė

Aukštesnysis, vyresnysis mokytojas

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

3.

Ana Lengvinienė

Aukštasis universitetinis, vyresnysis mokytojas  

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

4.

Raimonda Būdvytė

Aukštasis koleginis, kvalifikuota mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

5.

Jolanta Toleikytė

Aukštesnysis, kvalifikuota mokytoja   

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

6.

Reda Kundrotaitė

Aukštasis, vyresnysis mokytojas    

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

7.

Irena Birvydienė

Aukštesnysis, vyresnysis mokytojas   

Priešmokyklinio ugdymo mokytoj

8.

Rita Bagdonienė

Aukštasis, kvalifikuota mokytojas

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

9.

Justina Raukienė

Aukštasis,  kvalifikuota  mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

10.

Jurgita Rumšienė

Aukštasis, kvalifikuota mokytoja

Meninio ugdymo mokytoja

 

Aptarnaujančio personalo darbuotojai

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Pareigos

1.

Zita Oželienė

Aukštesnysis

 Ūkvedė

2.

Dovilė Griauslytė-Žvirblienė

Aukštasis

Raštvedė

3.

Dovilė Stonė

Aukštasis

Maitinimo organizatorė

4.

Raimonda Būdvytienė

Profesinis

Mokytojo padėjėja

5.

Laima Bliūdžienė

Aukštesnysis

Mokytojo padėjėja 

6.

Remigija Kinčienė

Profesinis

Mokytojo padėjėja

7.

Rita Bliūdžiuvienė

Aštuonmetis

Mokytojo padėjėja

8.

Regina Tunylienė

Aštuonmetis

Auklėtojos padėjėja

9.

Loreta Justienė

Vidurinis

Virėja

10.

Regina Klumbienė

Vidurinis

Pagalbinė darbininkė (virtuvės)

Skalbėja

11.

Loreta Šarkienė Profesinis Valytoja

12.

 Vytautas Šarka

Profesinis

Teritorijos, pastatų ir patalpų priežiūros darbininkas