VEIKLOS SRITYS

SIEKIAME:

Į vaiką orientuoto ugdymo(si) moderni aplinka + kompetentingi pedagogai, padedantys „pagauti” vaikams sėkmę + aktyvi šeima, įsijungianti į grupės ir įstaigos gyvenimą.

 

GARANTUOJAME:

Džiugų ir įdomų gyvenimą vaikams, pilną pažinimo  džiaugsmo bei kūrybinės raiškos; atsakymus į visus vaikams ir tėvams (globėjams) rūpimus klausimus.

 

PRIORITETINĖS SRITYS METAMS:

  • Kokybiškų paslaugų teikimas vaikui, šeimai.
  • Partnerystės metodo skatinimas.
  • Saugi ir sveika gyvensena, ekologinis ugdymas.  
  • Individualizuotas ugdymas ir programų dermė.
  • Etnokultūrinių ir pilietinių vertybinių nuostatų formavimas.

veiklos_sritys