Ugdymas

UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS (UTA)

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal atnaujintą priešmokyklinio ugdymo programą. Daugiau apie tai skaitykite:

https://www.mokykla2030.lt/priesmokyklinio-ugdymo-programu-atnaujinimas/ 

 

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

Ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikai lopšelyje – darželyje ugdomi pagal įstaigos pedagogų parengtą ikimokyklinio ugdymo programą „Skleiskis, pumpurėli, po saulutės delnu“, kuria, atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, siekiama kurti sąlygas padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninius, socialinius pažintinius poreikius.

ŠILUTĖS R. ŠVĖKŠNOS LOPŠELIO-DARŽELIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA „SKLEISKIS, PUMPURĖLI, PO SAULUTĖS DELNU“

 

       ugdymas1

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Priešmokyklinio ugdymo tikslas:

Padėti vaikui sėkmingai augti ir pasirengti mokytis mokykloje.

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas yra privalomas visiems vaikams, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 m.

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai.

Gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai;   

Vaikų priėmimas į priešmokyklinio ugdymo grupę vykdomas pagal Šilutės rajono savivaldybės tarybos patvirtintą centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašą.

Priimant vaiką į priešmokyklinio ugdymo programą  tarp tėvų (globėjų) ir ugdymo įstaigos pasirašoma mokymo sutartis, kurioje nurodomi sutarties sudarytojai, ugdymo programa, jos trukmė, šalių įsipareigojimai, nutraukimo sąlygos ir kiti vaikui, šeimai ir ugdymo įstaigai svarbūs susitarimai.                                                                                

Mokslo metų pradžia –rugsėjo 1 d., pabaiga – rugpjūčio 31 d.

Ugdymo proceso pradžia – rugsėjo 1 d., pabaiga – gegužės 31 d. 

Jeigu priešmokyklinio ugdymo grupės vaikas gyvena kaime ar miestelyje toliau kaip 3 kilometrai nuo artimiausios ugdymo įstaigos, tėvų prašymu, suderinus su Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos administracija yra vežamas į ugdymo įstaigą ir atgal mokykliniu autobusu.

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal vienerių metų Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą, kurią patvirtino LR Švietimo ir mokslo ministras 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr.V-779.     

Programos minimali trukmė – 640 valandų. Švėkšnos lopšelyje-darželyje priešmokyklinės ugdymo grupės trukmė yra 10,5 val. per dieną.

 

Daugiau naudingos informacijos apie priešmokyklinį ugdymą rasite čia.

  ugdymas2

Socialinio – emocinio ugdymo programa „Kimochis“ 

socialinių įgūdžių programa „Zipio draugai“