Vykdomos programos

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

Ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikai lopšelyje – darželyje ugdomi pagal įstaigos pedagogų parengtą ikimokyklinio ugdymo programą „Skleiskis, pumpurėli, po saulutės delnu“, kuria, atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, siekiama kurti sąlygas padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninius, socialinius pažintinius poreikius.

ŠILUTĖS R. ŠVĖKŠNOS LOPŠELIO-DARŽELIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA „SKLEISKIS, PUMPURĖLI, PO SAULUTĖS DELNU“

 

       ugdymas1

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Priešmokyklinės grupės veikla planuojama vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. V-779 Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa. Laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi ugdomas aktyvus, savimi ir savo gebėjimais pasitikintis, stiprią pažinimo motyvaciją turintis vaikas, sudaromos prielaidos tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje.  

  ugdymas2