Maitinimo organizavimas

Informacija atnaujinta 2024-02-12

Nuo 2024 m. sausio 2 d. keičiasi mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų vienai dienai vienam mokiniui lėšų dydis. Vienam priešmokyklinio ugdymo mokiniui skiriama 2.55 eurų.

MOKINIŲ NEMOKAMAM MAITINIMUI SKIRTIEMS PRODUKTAMS ĮSIGYTI SKIRIAMŲ VIENAI DIENAI VIENAM MOKINIUI LĖŠŲ DYDIS

 

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO IR ATSISKAITYMO UŽ MAITINIMO PASLAUGAS ŠVĖKŠNOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE TVARKOS APRAŠAS

NEMOKAMO MAITINIMO TVARKA

 

 15 DIENŲ PERSPEKTYVINIS VALGIARAŠTIS 1-3 METŲ VAIKAMS 

 15 DIENŲ PERSPEKTYVINIS VALGIARAŠTIS 3-7 METŲ VAIKAMS  

MAISTO PRODUKTŲ TIEKĖJŲ SĄRAŠAS