INFORMACIJA TĖVAMS

Prašymas priimti į BUM T1-665p (1)

Priėmimo į BUM tvarkos aprašas (aktuali redakcija).docx

PRIĖMIMAS elektroniniai pašto adresai (1)

INFORMACINIS PRANEŠIMAS VAIKŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS)

Ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse DRUGELIŲ, SAULUČIŲ, SMALSUČIŲ ir GUDRUČIŲ grupėse nustatyta 10.30 val. per dieną ir 5 dienų savaitė. Ikimokyklinėje PELIUKŲ grupėje – 11.0 val. per dieną 5 dienų savaitė.

 

Įstaigos darbo pradžia 7.00 val., pabaiga 18.00 val.

 

 

***

Informuojame Jus, kad susirgus Jūsų vaikui nebereikia atnešti sveikatos Nr. 094/a formos pažymos iš gydytojo, kuria būtų pateisinamos nelankytos dienos dėl ligos.

Medikams skirtų duomenų iš vaikų sveikatos istorijų, kuriose gausu informacijos apie vaiko sveikatą, ligos diagnozę, atliktus tyrimus, paskirtus vaistus Švėkšnos lopšeliui-darželiui  TEIKTI NEREIKIA.

 SUSITARIMAI

1. Darželio darbo laikas nuo 7.00 val. iki 18.00 val.                                 

2. Vaikai atvedami iki 8.00 val., atvedant  vėliau, būtina informuoti grupės mokytoją arba įstaigos administraciją tel. 441 48440

3. Draudžiama vesti/priimti vaikus, turinčius ūmių užkrečiamųjų ligų požymių:

  • karščiuoja
  • skundžiasi skausmu
  • viduriuoja
  • vemia
  • aštriai kosti
  • yra pūlingų išskyrų iš nosies
  • jeigu serga pedikulioze

4. Pasivaikščiojimuose darželio teritorijoje dalyvauja  visi vaikai.

5. Mokestis už vaiko išlaikymą įstaigoje turi būti sumokamas iki einamojo mėnesio 20 d.

6. Lopšelio-darželio vaikų sveikata rūpinasi visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

7. Vaikui susirgus ar įvykus traumai informuojami vaiko Tėvai (globėjai), kurie nedelsiant privalo pasiimti vaiką iš ugdymo įstaigos. Iki atvykstant tėvams (globėjams) sergantis vaikas izoliuojamas.

8. Lopšelyje-darželyje  draudžiama vaikams duoti medikamentus.

9. Vaikų išvykos už lopšelio darželio ribų organizuojamos tik su raštišku Tėvų sutikimu.

10. Į darželį vaikai turi būti vedami švarūs, aprengti švariais ir tvarkingais drabužėliais.

11. Grupėje vaikai turi turėti tinkamą pakaitinę avalynę su pakulne (basutės, bateliai).

12. Mažųjų vaikų grupėse privaloma turėti atsarginius apatinius drabužėlius.

13. Viršutiniai drabužėliai turi būti patogūs ir praktiški, skatinantys rengtis savarankiškai.

14. Iškilus bet kokiems klausimams tėvai gali kreiptis į įstaigos administraciją. 

Ilgėjantis „Tėvų linijos“ darbo laikas ir galimybė tėvams gauti nemokamų psichologo konsultacijų (Plačiau )

Dabar nemokamu numeriu 8 800 900 12 galima skambinti darbo dienomis nuo 11 iki 13 val. ir nuo 17 iki 21 val.

Kviečiame susipažinti su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-1183 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“. 

 

NFORMACIJA  DĖL VAIKO BRANDUMO MOKYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO PROGRAMAS

Nuo 2016 m. rugsėjo 2 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymo  „Dėl Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ nauja redakcija (2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-751).

Vaiko brandumo vertinimo aprašas 08.29TS-1