Laisvos vietos

Šiuo metu laisvų vietų yra:

Nuo 1 m. iki pradinio ugdymo „Drugelių“ grupėje  -0

Nuo 2 m. iki pradinio ugdymo „Saulučių“ grupėje  -0

Darželio „Boružėlių“ grupėje  -0

Darželio „Peliukų“ grupėje  – 0

Priešmokyklinio ugdymo „Gudručių“ grupėje –2

 

INFORMACIJA ATNAUJINTA 2023-05-02


LAISVOS DARBO VIETOS 

ŠILUTĖS R. ŠVĖKŠNOS LOPŠELIO-DARŽELIO KOMANDAI REIKALINGAS

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJAS 0,73 ETATO

 

Pareigybės pavadinimas: Ikimokyklinio ugdymo mokytojas (lygis A2) 

Darbo pobūdis ir krūvis: ikimokyklinio ugdymo mokinių ugdymas. 

Specialūs reikalavimai: 

- turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, arba specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją;

 - baigta ikimokyklinio ugdymo mokytojų rengimo programa;

 - išklausyti specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2481, arba ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) kursas studijų metu;

 - įgytos kompetencijos, numatytos Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras. 

Asmenys, pretenduojantys į šią pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

3. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;

4. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija (jei nenurodyta išsilavinimo dokumente).

5. dalykinį pasirengimą patvirtinančio dokumento kopija (jei nenurodyta išsilavinimo ir pedagogo kvalifikaciją patvirtinančiuose dokumentuose).

6. mokytojo kompetencijas patvirtinančių dokumentų kopijos (jei nenurodyta pedagogo kvalifikaciją patvirtinančiuose dokumentuose).

7. gyvenimo aprašymą (CV); 

8. darbo stažą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

9. galima pateikti buvusių ar esamų darboviečių rekomendacijas;

10. dokumentai, įrodantys skaitmeninį raštingumą.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis

Darbo sutarties rūšis – neterminuota. 

Darbo krūvis – 26,17 val. per savaitę (0,73 etato).

Darbo užmokestis priklausomai nuo išsilavinimo ir darbo patirties, koeficientai nuo 8,11 iki 11,39 (nuo 1508,46 Eur iki 2118,54 Eur) 1 etatui.

Dokumentus pateikti iki 2023 m. rugsėjo 5 d. 12 val. pasirinktu būdu: 

Šilutės r. Švėkšnos lopšelis-darželis  Sodo g. 3, Švėkšna;

el. p. svekdarz@gmail.com.

Informacija telefonu  8441 48440.  

 

NFORMACIJA ATNAUJINTA 2023-08-21