Korupcijos prevencija

 

INFORMACIJA ATNAUJINTA 2024-01-12

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba siekdama padėti viešojo sektoriaus subjektams kurti antikorupcinę aplinką ir prisidėti prie viešojo sektoriaus darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo didinimo, gilinant jų žinias korupcijai atsparios aplinkos kūrimo klausimais, sukūrė antikorupcinio švietimo e. mokymo platformą.

Platformą rasite adresu – https://emokymai.stt.lt/

 

VISUS TEISĖS AKTUS ANTIKORUPCINE TEMA RASITE ČIA: https://www.silute.lt/korupcijos-prevencija/8982

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021-2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

ŠVĖKŠNOS LOPŠELIO-DARŽELIO 2021-2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018-2020 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2018-2020 METŲ PROGRAMA