Specialistų paslaugos

SPECIALISTŲ TEIKIAMAS PASLAUGAS

Atsižvelgdami į vaikų individualius gebėjimus, jų pasiekimus ir poreikius bei šeimos lūkesčius, susitarimą su  bendruomene, teikiame  įvairias paslaugas mūsų ugdytiniams ir jų šeimoms.

Teikiamos  paslaugos:

 • Edukacinės,  vaikų teisių apsaugos, vaikų sveikatinimo, vaiko globos ir priežiūros, kokybiško maitinimo, specialiųjų  poreikių ugdymo, socialinės atskirties integracijos, meninio ugdymo, vaikų judėjimo poreikio tenkinimo,  tėvų švietimo ir konsultavimo ir kt.

Papildomos paslaugos:

 • „Pumpurėlis” – muzikinis ugdymas gabiems vaikams;
 • „Molinukas” – keramikos studija 3-7 m. vaikams;
 • „Muzikos ir judesio ritmu” – sportinių šokių studija 4-7 m,. vaikams;
 • „Mokomės kartu” – darbuotojų ir tėvų kvalifikacijos tobulinimas;
 • „Tiesiu draugystės ranką“ – atvirų durų dienos įstaigos nelankantiems vaikams ir jų tėveliams.

 

INFORMACIJA TĖVAMS APIE ŠILUTĖS ŠPT SPECIALISTŲ TEIKIAMAS PASLAUGAS ŠVĖKŠNOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE

 

LOGOPEDAS

UŽSIĖMIMAI VAIKAMS:

Kiekvieną savaitės ketvirtadienį nuo 8.00 iki 12.00

KONSULTACIJA PEDAGOGAMS IR TĖVAMS:

nuo 7.45 iki 8.00 ir nuo 12.00-13.00 (arba bet kuriuo metu, iš anksto suderinus su specialistu) konsultuoja pedagogus, tėvus (globėjus) vaiko kalbėjimo ir kalbos klausimais, teikia jiems su vaikų ugdymu susijusiai rekomendacijas.

 

PSICHOLOGAS

Pagal poreikį, iš anksto suderinus  su įstaigos direktoriumi:

 • konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus psichologiniais klausimais,
 • teikia jiems su vaikų ugdymu susijusias rekomendacijas,
 • vykdo individualų stebėjimą ugdymo aplinkoje, vaikų užsiėmimų metu.

 

Įgyvendinamos papildomos programos:

 • Prevencinę programa "EBRU" – tapyba ant vandens,  (E-emocijų, B-bendravimo, R-racionalumo, U-ugdymas, per šeimos modulį;
 • Prevencinė „Gyvenimo įgūdžių ugdymo“ programa;
 • „Zipio draugai”, tarptautinė vaikų socializacijos programa.