Specialistų paslaugos

SPECIALISTŲ TEIKIAMOS PASLAUGAS

Atsižvelgdami į vaikų individualius gebėjimus, jų pasiekimus ir poreikius bei šeimos lūkesčius, susitarimą su  bendruomene, teikiame  įvairias paslaugas mūsų ugdytiniams ir jų šeimoms.

Teikiamos  paslaugos:

  • Edukacinės,  vaikų teisių apsaugos, vaikų sveikatinimo, vaiko globos ir priežiūros, kokybiško maitinimo, specialiųjų  poreikių ugdymo, socialinės atskirties integracijos, meninio ugdymo, vaikų judėjimo poreikio tenkinimo,  tėvų švietimo ir konsultavimo ir kt.

Papildomos paslaugos:

  • „Pumpurėlis” – muzikinis ugdymas gabiems vaikams
  • „Muzikos ir judesio ritmu” – sportinių šokių studija 4-7 m,. vaikams;
  • „Mokomės kartu” – darbuotojų ir tėvų kvalifikacijos tobulinimas

INFORMACIJA TĖVAMS APIE ŠILUTĖS ŠPT SPECIALISTŲ TEIKIAMAS PASLAUGAS ŠVĖKŠNOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE

LOGOPEDAS

KIEKVIENĄ SAVAITĖS KETVIRTADIENĮ

UŽSIĖMIMAI VAIKAMS:

9.00 – 12.00

15.00 – 17.00

KONSULTACIJA PEDAGOGAMS IR TĖVAMS:

(konsultuoja pedagogus, tėvus (globėjus) vaiko kalbėjimo ir kalbos klausimais, teikia su vaikų ugdymu susijusiai rekomendacijas)

8.00 – 9.00

13.00 – 15.00

17.00 – 18.00

PIETŲ PERTRAUKA: 12.00 – 13.00

PSICHOLOGAS

KIEKVIENĄ PIRMADIENĮ

8.30-10.30

  • konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus psichologiniais klausimais;
  • teikia jiems su vaikų ugdymu susijusias rekomendacijas;
  • vykdo individualų stebėjimą ugdymo aplinkoje, vaikų užsiėmimų metu.

 

Įgyvendinamos papildomos programos:

  • Prevencinė „Gyvenimo įgūdžių ugdymo“ programa;
  • „Zipio draugai”, tarptautinė vaikų socializacijos programa.