RESPUBLIKINIS PROJEKTAS „ŽMOGUS TĖVYNĖN TENUEIN PER ŠIRDĮ“ /VYDŪNAS/

Švėkšnos lopšelio-darželio bendruomenė prisijungė prie  Klaipėdos lopšelio-darželio „Traukinukas vykdomo respublikinio projekto „ŽMOGUS TĖVYNĖN TENUEIN PER ŠIRDĮ“ (Projektas skirtas Vydūno gimimo 150-osioms metinėms ir Lietuvos atkūrimo šimtmečiui).

 

Tikslai:

– ugdyti tautinį sąmoningumą, diegti pilietiškumo pagrindus;

– domėtis savo krašto – Mažosios Lietuvos tautiniu – kultūriniu paveldu.

 

Uždaviniai:

– prisiminti filosofo Vydūno skleidžiamas idėjas ir vertybes;

– puoselėti tautiškumą ir gimtąją kalbą;

– saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, propaguoti sveiką gyvenseną;

– skleisti Vydūno idėjas ir vertybes augančiai kartai ir pedagogų bendruomenėms;