Projektas „Futboliukas“

 

Švėkšnos lopšelio-darželio bendruomenė prisijungė prie LIETUVOS MASINIO FUTBOLO ASOCIACIJOS  PROJEKTO „FUTBOLIUKAS“.      

Projektas vykdomas: nuo 2020m. spalio 1 d. – 2021m. gegužės 31 d.

 

Tikslai ir uždaviniai:

1. Populiarinti futbolo žaidimą lauke ir uždarose ikimokyklinio ugdymo įstaigos patalpose bei populiarinti futbolą kaip sporto šaką visuomenėje;

2. Sporto mokyklų nelankančius vaikus sudominti sportu ir sveika gyvensena;

3. Suteikti galimybę vaikams žaisti futbolą ikimokyklinio ugdymo įstaigose

4. Sudaryti palankias sąlygas vaikams ne tik ugdyti savo fizinius gebėjimus žaidžiant, bet ir skatinti smalsumą pažinti futbolą per kūrybinę pusę;

5. Pateikti futbolą kaip patrauklią ir veiksmingą ugdymo priemonę vaikams perteikiant žinias ir formuojant įgūdžius;

6. Skatinti glaudų bendradarbiavimą tarp švietimo įstaigų, vietos (seniūnijų, savivaldybių, apskričių) institucijų ir sporto organizacijų;

7. Padėti suartėti kaimyninėms bendruomenėms, paskatinti šeimas laiko skirti aktyvioms veikloms su savo vaikais.

 

Visus metus bus organizuojami įdomūs ir aktyvūs renginiai, viktorinos, konkursai, kurių metu vaikai plės žinias ir supratimą fizinio aktyvumo srityse.