INFORMACIJA DĖL RUGSĖJO 1-OSIOS

Nuo rugsėjo 1 dienos maloniai laukiame visų grįžtančių ir naujai priimtų vaikučių į mūsų darželį. Rugsėjo 1-osios šventė vaikams vyks kiekvienoje grupėje, bendros šventės nebus, atsižvelgiant į susidariusią epidemiologinę situaciją Lietuvoje.

Informuojame, kad Švėkšnos lopšelis-darželis  dirba nuo 7.30 iki 18.00 val.

Rugsėjo 1 dieną visų vaikučių laukiame grupėse iki 8.00 val.  Ant korpusų durų bus nuorodos, kur kokia grupė yra, vaikų sąrašai.

 

Asmenys, atlydintys vaikus į  lopšelį-darželį, privalo:
1. Dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);
2. Laikytis asmens higienos (kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, įėjus į lopšelio-darželio pastatą dezinfekuoti rankas).

Kita informacija:

  1. Rugsėjo 1 d. į darželį vaikai atvedami patikrinus vaiko sveikatą (kreiptis į vaiko gydytoją). Nepamirškite susitvarkyti vaiko sveikatos paso!
  2. Dėl papildomų rūbelių, priemonių, sutarčių pasirašymo ir kitos informacijos informuos Jūsų grupės mokytojos.

Atvesdami vaikus į lopšelį-darželį tėveliai įsipareigoja:

  1. Laiku mokėti nustatyto dydžio mokestį už vaikų išlaikymą įstaigoje;
  2. Užtikrinti vaikų punktualų ir reguliarų įstaigos lankymą. Vaikus į įstaigą atvesti iki 8.00 val. Vaikams susirgus ar dėl kitų priežasčių negalint atvesti vaiko į ugdymo įstaigą, apie tai iki 8.00 val. būtina pranešti grupės mokytojoms;
  3. Į darželį vaikus atveda ir iš jo pasiima tik tėvai (globėjai) arba kiti įgalioti pilnamečiai asmenys, turintys tėvų (globėjų) prašymą/leidimą;
  4. Vaikus į įstaigą atvesti sveikus, švarius, tvarkingai aprengtus;
  5. Nenešti į grupes vaistų, saldumynų su kremu ar šokoladu, gėrimų su dažikliais, konservantais, saldikliais, bulvių traškučių ir pan.