Baigėsi COMENIUS daugiašalės mokyklų partnerystės projektas “FIRST STEP TOWARDS HEALTHY LIFE“

 

 

Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės  veikatingumo projektas “FIRST STEP TOWARDS HEALTHY LIFE“ 

Švėkšnos lopšelyje-darželyje pasiekė finišo tiesiąją.  Projektą finansuoja Europos komisija iš Mokymosi visą gyvenimą programos, o Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Projektinei veiklai nuo 2011 m. rugpjūčio iki 2013 m. liepos susibūrė penkios ikimokyklinės įstaigos iš Turkijos (projekto koordinatorius), Lenkijos, Vengrijos, Lietuvos ir Slovėnijos. Lietuvai šiame projekte atstovavo Šilutės rajono Švėkšnos lopšelis-darželis.Dalyvaujančių institucijų pedagogai, bendradarbiaudami su Europos Sąjungos šalimis – partnerėmis ir ugdytinių tėvais, siekė atrasti naujų, įtaigesnių būdų, formų, kaip pagerinti vaikų supratimą apie sveiko gyvenimo būdo svarbą, bendravimą su bendraamžiais ir suaugusiais, skiepyti nuoširdumą, toleranciją.

 


Pirmiausiai Švėkšnos lopšelio-darželio bendruomenė buvo supažindinta su šio projekto idėja, tikslais bei veikla. Įstaigos pedagogai noriai ir aktyviai  įsijungė į partnerystės projekto veiklas, bei paskatino dalyvauti šio projekto veiklose ugdytinius, jų tėvelius bei kitus įstaigos bendruomenės narius. Ugdytinių tėvai  susirinkimų metu buvo supažindinti su projekto veiklos planu, buvo aptarta jų pagalba vykdant šį projektą. Projekto vykdymo laikotarpiu nuveikta išties daug. Per projekto įgyvendinimo laikotarpį  įvyko penki partnerių susitikimai. Įvykus kiekvienam projekte numatytam įstaigos delegacijos mobilumui, Švėkšnos lopšelio-darželio projekto koordinatorė direktorė Rita Bagdonienė išsamiai pristatydavo šalių partnerių susitikimo metu nuveiktus darbus ir tolimesnius planus. Pirmojo susitikimo metu Lenkijoje, turėjome galimybę pristatyti savo šaly, įstaigą, miestelį, Lietuvos švietimo sistemą. Su įstaigos pedagogais  koordinatorė svarstė ir diskutavo, kaip sėkmingiau įgyvendinti ir tęsti numatytas šio projekto veiklas ir sklaidos darbus. Lopšelyje-darželyje įrengtas informacinis stendas apie Comenius projektą , kur išsamiai supažindinama visa darželio bendruomenė su šalimis partnerėmis, jų švietimo įstaigomis. Po kiekvieno vizito į užsienio valstybę pateikiama ataskaitą apie partnerių susitikime įgyvendintas veiklas. Tėvų susirinkimuose apie projekto šalių partnerių švietimo aktualijas, pedagoginę patirtį, ugdymo organizavimo įvairovę, edukacines priemones  skaidres demonstravo pedagogė Reda Kundrotaitė. Supažindinami su projekto produktais CD , lankstinukais, knygomis, suvenyrais. Projekto metu įgytos patirties ir pasiektų veiklos rezultatų sklaida buvo vykdoma projekto puslapiuose įstaigos internetinėje svetainėje, Švietimo mainų paramos fondo portale, miestelio, rajoninėje spaudoje. Taip pat nuolat buvo stebima projektinė veikla su  ugdytiniais, analizuojami pokyčiai ir 
poveikis darnaus vystimosi raidai. 


Projekto tikslai buvo įgyvendinami per įvairias veiklas: renginius, vaikų darbų parodas, išvykas, žaidimus, pokalbius, judrias veiklas, sveikatingumo valandėles. Projekto metu  vaikai kartu su pedagogais ir tėvais atliko įvairius darbelius: rengė Comenius kampelį,  kūrė projekto logotipą, gamino kalėdinius atvirukus ir siuntė draugams į Europą, kūrė pristatymus apie savo įstaigą, kartu su dailės mokykla gamino darbelius iš molio svečių  priėmimui  mūsų įstaigoje, parengė pristatymus: „Judrieji komandiniai vaikų žaidimai lauke“,  „Lietuvių liaudies šokiai ir žaidimai“. Ugdytiniai turėjo galimybę jau ikimokykliniame amžiuje daugiau sužinoti apie Europa, apie jų bendraamžių gyvenimą kitose šalyse, susipažinti su skirtingomis kultūromis, tradicijomis, bei ugdytis toleranciją kitų tautybių žmonėms ir jų gyvenimo būdui. Šis projektas padėjo ugdyti vaikų pažintinę, sveikatingumo, komunikacinę, socialinę ir meninę kompetencijas, skatino norą išmokti kitos kalbos žodžių. Projektinė veikla tobulina komandinio darbo įgūdžius, skatina visą įstaigos bendruomene susivienyti bendrai veiklai. Susitikimų akimirkos, įamžintos foto ir vaizdo medžiagoje yra pasiekiamos įstaigos bei miestelio bendruomenei.


Projektas suvienija, suvienija žmones bendram tikslui. Žmonės įgyja naujų patirčių, vienaip ar kitaip tobulinamos yra kalbos žinios. Pedagogai turi galimybę išvykti į užsienio šalis, kur bendraujama tik anglų kalba. Mokosi bendrauti, būti kartu su svečiais. Mokėmės visi,  įgyjome daug patirčių, susipažinome su kitų šalių švietimo sistemomis, ugdymo programomis bei ugdymo būdais ir metodais,  istorija, kultūra, jų paveldu, tradicijomis. Projektais mes mokomės ne iš knygų, o praktiškai, ir ta praktinė kita patirtis išlieka žymiai ilgiau, tai ką tu skaitei ar esi girdėjęs. Įgyta patirtis bus naudinga kasdieninėje pedagoginėje veikloje, skatins tolimesnį tarptautinį bendravimą ir bendradarbiavimą. Tai nauda visiems, ir vaikams ir pedagogams ir tėvams ir pačiai įstaigai, kuri tampa patrauklia. Įstaiga į kurią tėvai noriai leidžia vaikus, nes žino, kad bus įtraukti į įvairias veiklas. Projekto koordinatorė direktorė Rita Bagdonienė

 


Projekto veikla yra finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo paramos fondas.  Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos komisija negali būti laikomi atsakingi už bet kokį straipsnyje pateikiamos informacijos naudojimą.

 

COMENIUS VEIKLOS PRISTATYMAS LENKIJAI (MS Power Poitn formatas)