Svarbu nepamiršti

Atveskite vaiką sveiką, išpraustą, švariai aprengtą.

Viršutiniai drabužėliai turi būti patogūs ir praktiški, skatinantys rengtis savarankiškai.

Į darželį ateikite iki pusryčių - 8.45 val. (kitu atveju praneškite).

Po ligos iš karto atneškite pažymą (kitaip už praleistas dienas teks mokėti).

Mokestį už vaiko išlaikymą sumokėkite kiekvieną mėnesį iki 20 dienos.


LIGOS

Dažniausiai sveiki vaikai ir pradėję lankyti lopšelį/darželį, neserga dažniau nei įprastai. Mes taip pat visais būdais stengiamės užtikrinti, kad mažyliai sirgtų kuo mažiau. Tačiau pasitaiko, kad atėjęs į naują kolektyvą mažylis gali susirgti, ir tai įvyksta dėl kelių priežasčių:

1. Dažnai atėjimas į lopšelį sutampa įgimto imuniteto pabaiga;

2. Mažylis neturi imuniteto „nepažįstamiems“ virusams – jis turi susiformuoti;

3. Natūraliai vaikai dažniau peršąla rudenį, tai taip pat sutampa su lopšelio lankymo pradžia;

4. Prie visų šitų veiksnių prisideda stresas. Darželio lankymas – svarbus gyvenimo įvykis ir žingsnis į naują etapą ne tik mažyliui, bet ir visai šeimai.

Grupės auklėtojos negali priimti vaiko į grupę, jei (ištrauka iš Lietuvos higienos normos           HN 75:2010) :

95. Draudžiama priimti sergančius ar/ir turinčius užkrečiamųjų ligų požymių (karščiuoja, skundžiasi skausmais, viduriuoja, vemia, kosti, yra išskyrų iš nosies ir kt.) vaikus, taip pat turinčius utėlių ar glindų.

97. Po ligos vaikas gali būti priimtas į įstaigą tik tėvams pateikus gydytojo pažymą (forma Nr. 094/a).”

Vaikui susirgus grupėje, jis yra izoliuojamas nuo kitų vaikų. Tėveliai informuojami telefonu ir privalo pasiimti mažylį per 1 valandą