DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINĮ IR PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ

 

Vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimais:

- 2019-11-28 Nr T1-175 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose“;

- 2019-11-28 Nr.T1-174 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

N u s t a t y t a,  kad vasaros laikotarpiu nepriklausomai nuo vaiko lankytų dienų skaičiaus, mokamas abonentinis mokestis 0,40 Eur. ir papildomas mokestis 1 Eur.

- ikimokyklinio amžiaus vaikams nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d.,

- priešmokyklinio amžiaus vaikams nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

Papildomam mokesčiui lengvatos netaikomos.