IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ VIRTUALI KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA – „DRAUGYSTĖS KNYGĄ“

,,Veiksmo savaitė Be patyčių "- 2021 m.

Šios savaitės tikslas– ugdyti pozityvius vaikų bendravimo ir problemų sprendimų gebėjimus, užkirsti kelią priekabiavimui ir patyčioms, gerinti bendrą emocinę vaiko savijautą, skatinti pagarbius ir draugiškus vaikų tarpusavio ir vaikų bei suaugusiųjų santykius. Kūrybiniais darbais atskleisti, kas man pačiam padeda susilaikyti nuo žeminančio elgesio, patyčių, kartais kylančio impulso įskaudinti kitą žmogų.

Grupėse visą savaitę buvo vedamos diskusijos – kas padeda išlaikyti draugystę ir draugus, o kas griauna; kas vaikus džiugina, o kas skaudina; kaip padėti pasijusti geriau draugui ir sau sunkioje situacijoje; apie emocijas, kurias sukelia patyčios ir priekabiavimas; apie vaikų siūlomas išeitis, jei prie draugo ir tavęs priekabiaujam, tyčiojamasi; kaip pačiam netapti priekabiautoju ir kitomis artimomis bei aktualiomis temomis. Sukurta „Draugystės knygą“

 

Drugelių gr. 1-3 m (2)Drugelių gr. 1-3 m (1)Saulučių gr. 2-3 m.Peliukų gr. 4-6 m.Boružėlių gr. 3-5 m.Kiškučių gr.priešmokyklinio ugdymo