Šeimos ir ikimokyklinės įstaigos dialogas-sėkmingos vaiko socializacijos prielaida

2012-04-03 Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Pedagogų švietimo centras ir ikimokyklinės įstaigos surengė respublikinę konferenciją "Šeimos ir ikimokyklinės įstaigos dialogas-sėkmingos vaiko socializacijos prielaida".

Šilutės rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Nemanienė konferenciją pradėjo pranešimu "Ikimokyklinio ugdymo pasirinkimo galimybės Šilutės savivaldybėje"
Rasa Braslauskienė, Klaipėdos Universiteto pedagogikos fakulteto, Vaikystės pedagogikos katedros vedėja, profesorė, daktarė, skaitė pranešimą "Šeimos ir ikimokyklinės įstaigos bendradarbiavimas, užtikrinant socialinį saugumą"
Remigijus Oželis, ugdytinės Darijos tėtis, Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakulteto docentas, humanitarinių mokslų srities teologijos mokslo krypties daktaras skaitė pranešimą "Šeimos ir ikimokyklinės įstaigos bendradarbiavimo efektyvumo galimybės einant ne tolerancijos, bet meilės link".
Irma Simonavičienė, Radviliškio lopšelio-darželio "Žvaigždutė" logopedė I sekcijoje skaitė pranešimą "Logopedo veiklos sąsajos su vaiko šeima".
Rita Bagdonienė, direktorė, parengė stendinį pranešimą "Skleiskis, pumpurėli, po saulutės delnu"
Sekcijų darbą apibendrino Šilutės rajono ikimokyklinių įstaigų direktorės.

DĖKOJAME,

UGDYTINĖS DARIJOS TĖČIUI REMIGIJUI OŽELIUI UŽ NUOŠIRDŲ BENDRAVIMĄ IR BENDRADARBIAVIMĄ RESPUBLIKINĖJE KONFERENCIJOJE "ŠEIMOS IR IKIMOKYKLINĖS ĮSTAIGOS DIALOGAS – SĖKMINGOS VAIKO SOCIALIZACIJOS PRIELAIDA" SKAITANT PRANEŠIMĄ "ŠEIMOS IR IKIMOKYKLINĖS ĮSTAIGOS BENDRADARBIAVIMO EFEKTYVUMO GALIMYBĖS EINANT NE TOLERANCIJOS, BET MEILĖS LINK".