admin

Baigėsi COMENIUS daugiašalės mokyklų partnerystės projektas “FIRST STEP TOWARDS HEALTHY LIFE“

 

 

Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės  veikatingumo projektas “FIRST STEP TOWARDS HEALTHY LIFE“ 

Švėkšnos lopšelyje-darželyje pasiekė finišo tiesiąją.  Projektą finansuoja Europos komisija iš Mokymosi visą gyvenimą programos, o Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Projektinei veiklai nuo 2011 m. rugpjūčio iki 2013 m. liepos susibūrė penkios ikimokyklinės įstaigos iš Turkijos (projekto koordinatorius), Lenkijos, Vengrijos, Lietuvos ir Slovėnijos. Lietuvai šiame projekte atstovavo Šilutės rajono Švėkšnos lopšelis-darželis.Dalyvaujančių institucijų pedagogai, bendradarbiaudami su Europos Sąjungos šalimis – partnerėmis ir ugdytinių tėvais, siekė atrasti naujų, įtaigesnių būdų, formų, kaip pagerinti vaikų supratimą apie sveiko gyvenimo būdo svarbą, bendravimą su bendraamžiais ir suaugusiais, skiepyti nuoširdumą, toleranciją.

 

Plačiau

Penktasis Comenius projekto “FIRST STEP TOWARDS HEALTHY LIFE“ susitikimas Slovėnijoje

          Pavasaris – tai gamtos atbudimo, naujų darbų pradžios metas. Tačiau Švėkšnos lopšelio-darželio pedagogai ne tik imasi naujų darbų, bet ir tęsia jau pradėtus. Įstaiga toliau vykdo savo veiklą tarptautiniame Comenius projekte „Pirmas žingsnis link sveikos gyvensenos“. 2013metų gegužės 16-20 dienomis  Slovėnijoje esančiame Škofja Loka  mieste darželyje įvyko penktasis-paskutinis projekto partnerių susitikimas. Susitikime dalyvavo pedagogai iš Turkijos, Lenkijos, Vengrijos, Slovėnijos ir Lietuvos. Lietuvai atstovavo projekto koordinatorė, lopšelio-darželio direktorė Rita Bagdonienė ir auklėtojos Inga Šakienė, Nerita Lidžiuinė, Ramutė Toleikienė, auklėtojos padėjėja Ana Lengvinienė.

Plačiau

Comenius projekto susitikimas Švėkšnoje

Šį gegužį 15 projekto dalyvių(mokytojų) iš Turkijos, Lenkijos, Vengrijos ir Slovėnijos sugužėjo į Lietuvą. Švėkšnos lopšelio-darželio vykusio susitikimo tema buvo vaikų judrūs komandiniai žaidimai ir lietuvių liaudies šokiai, kaip kultūrinis paveldas. Lietuvos kultūrinis paveldas svečiams buvo pristatytas ne vien tik įstaigoje, bet ir išvykų po Lietuvą metu. Penkios susitikimo dienos prabėgo lyg viena akimirka. Pedagogams iš projekto šalių, sunku buvo atsisveikinti su senais ir naujais draugais ir laukti kito susitikimo, kuris vyks rudenį Turkijoje.

Plačiau

,,Tiesiu draugystės ranką”

Kviečiame,

2012m. balandžio 18-19 dienomis visus ikimokyklinio amžiaus vaikus į atvirų durų dienas "Tiesiu draugystės ranką" vaikams kurie nelanko darželio.
Apsilankę Švėkšnos lopšelyje-darželyje galėsite:
* apžiūrėti darželinukų darbelių parodas,
* pažaisti su vaikais grupėse,
* apžiūrėti kokioje aplinkoje ugdomi įvairaus amžiaus vaikai,
* balandžio 19d. 10.00val. Jums vaidins, šoks ir dainuos mūsų ugdytiniai.
* atsakysime į visus Jums rūpimus klausimus. 

 

“FIRST STEP TOWARDS HEALTHY LIFE“

Comenius

Švėkšnos lopšelis – darželis dalyvauja   tarptautiniame  mokyklų daugiašalės partnerystės Comenius projekte „Pirmieji žingsniai link sveikos gyvensenos“. Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Projektą administruoja  Švietimo mainų paramos fondas pagal COMENIUS mokymosi visą gyvenimą programą.  Projekto trukmė: 2011 m. rugpjūtis- 2013 m. liepa.

Plačiau

PROGRAMA „AUGSIU AKTYVUS 2011“

Norime pasidžiaugti, kad 2011-10-21, 11 val. darželio ugdytiniai ,tėvai bei jų seneliai, pedagogai prisidėjo prie programos „Augsiu aktyvus 2011“ įgyvendinimo, kurią organizavo VšĮ „Iniciatyvos fondas“.


Darželio salėje buvo suorganizuota kolektyvinė mankšta. Mankštą pravedė Rudenėlis su savo anūkėle (auklėtoja I.Šedienė, ugdytinė L.Martinkutė),bei zuikis, muzikos mokytoja R. Kundrotaitė, kurie į mankštos sūkurį įtraukė visą darželio bendruomenę.


Programos „Augsiu aktyvus 2011“ įgyvendinimo, kurią organizavo VšĮ „Iniciatyvos fondas“ organizatorių sudarytos komisijos nuomone, mūsų įstaigos kolektyvinės mankštos nemažas būrys dalyvių, buvo nominuoti „ Originaliausias dalyvis“ ir apdovanoti 100Lt. vertės prizu.


Prizą galėsime išsirinkti iš UAB Gudragalvis fizinį aktyvumą skatinančių priemonių

European Project Socrates Comenius

This project stemmed from the aim of creating more healthy and happier society within Europe. In our world, people have unhealthy lives because of eating junk food, smoking, avoiding physical activity,, being exposed to harmful substances, etc. There are so many diseases and the number of people who are fatally ill is increasing rapidly. The children spend too much time on TV and videogames instead of outdoor games and physical activity.
 
Because of the popularity of fast food all over the world, unhealthy nutrition is replacing the consumption of fruit, vegetables, diary products and plain water. We are aware of the fact that when people are not physical healthy, it is very difficult for them to be mentally and emotionally healthy. If we want to have healthy generations with healthy brains, we have to start health education as early as possible. Children should get the necessary education on balanced
nutrition, importance of physical activity, keeping away from dangers substances and personal hygiene. That's why such as a project play a crucial role in integrating health education into pre-preschool education and cooperate on it with international partners.
 
Besides health education for pupils, we also achieve experience, idea and knowledge exchange of teachers between partner schools.
 
The project is supposed to appeal to many fields from health education in pre-primary schools to teacher development and intercultural dialogue and cooperation.
 
 
 
 
 
 
 

Plačiau