SVEIKATINGUMO SAVAITĖ „ŽVALUS RYTAS“ IR „DRĄSŪS, STIPRŪS, VIKRŪS“

Vaiko sveikata – ugdymo vertybė. Išugdyti sveiką vaiką, stiprų, gerai fiziškai ir psichiškai išsivysčiusį žmogų, yra didžiulis menas ir mokslas. Vaikų sveikatai įtakos turi ugdymo procesas, fizinis aktyvumas, psichologiniai veiksniai, mityba, asmens higiena, ugdymo institucijos, namų aplinka. Gera sveikata pati neateina. Tam reikia pedagogų ir tėvų rūpesčio, pastangų, sistemingo ir nuoseklaus darbo.

Norėdami, kad vaikas užgautų sveikas, turime nepamiršti, kad jam  reikia daug judėti – ne mažiau kaip 3 val. per dieną. Reguliariai sportuojant, formuojasi lankstumas, vikrumas, judesių plastiškumas. Tačiau fizinę veiklą organizuoti vaikams reikia taip, kad jie patirtų judėjimo džiaugsmą. Tai galima pasiekti tik tuomet, kai judėjimas yra neslopinamas, bet skatinamas. Žaidimai, įdomios užduotys, pačių mažųjų ieškojimai ir atradimai – tai priemonės, skatinančios vaikus judėti.

Sveikam vaikui labai svarbu tinkamas dienos ritmas, visavertis miegas. Kasdien guldamas ir keldamasis tuo pačiu metu, vaikas greičiau užmiega ir pabunda be žadinimo. Jeigu vaiką visgi tenka žadinti, tai reikia daryti švelniai ir ramiai. Susiformavęs dienos ritmas padeda vaikui jaustis saugiai, jis žino, ko reikia tikėtis.

Apie miego naudą vaikams pasakojo Nijolė Brazienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, o judriųjų žaidimų vaikus mokino „Zuikis Puikis“ – Stanislava Ziena Rimkienė, auklėtoja ir Seva Zaveckienė, bendrosios praktikos slaugytoja.

Užgavėnių šventė „Kepė, kepė Močia blynus“

         2015 m. vasario 17 d. Švėkšnos lopšelio-darželio salę susirinko pilnas būrys „žydukų“, smagiai, triukšmingai nusiteikusių išvaryti žeimą iš sava kiemo. Pradėjus švęsti Užgavėnes, į kovą pakilo žiemą simbolizuojantis Lašininis (bendrosios praktikos slaugytoja Seva zaveckienė) ir pavasarį – Kanapinis (auklėtojos padėjėja Laima Bliūdžienė). Laimėjo kanapinis, juk kitaip ir negalėjo būti, nes visiems atsibodo žiema ir visi laukia pavasario. Vaikai triukšmingai žaidė žaidimus – ratelius, dainavo Užgavėnių dainas. Žydaitė – Barboraitė (auklėtoja Stanislava Ziena Rimkienė) iš visų surinko parašytas blogybes su kuriomis norėtų atsisveikinti, kurios vėliau lopšelio-darželio kiemelyje buvo sudegintos, o su jomis kartu suliepsnojo žiemos vargai, ligos, blogi darbai.  Dabar bus laukiama pavasario.

Vasario 16-osios šventinis rytmetys ,,Šokių pynė tau, Gimtine”

„Tau, Tėvyne, dovanojam šypsenas ir meilę. Ką senoliai iškovojo mes švenčiausiai saugom“. Šie priešmokyklinio ugdymo pedagogių Redos Kundrotaitės ir Irenos Birvydienės žodžiai skambėjo tradiciniame Vasario 16-os rytmetyje ,,Šokių pynė tau, Gimtine". Į šventiškai papuoštą salę, aidint smagiai lietuvių liaudies melodijai, rinkosi visų grupių ugdytiniai, pedagogai, svečiai. Šventinis rytmetis prasidėjo tautine giesme, kurią rimtai nusiteikę giedojo vaikai ir kiti šventės dalyviai.             

    Darželio direktorė Rita Bagdonienė visus pasveikino su artėjančia švente, palinkėjo vaikams savo darbeliais, gražiu elgesiu kurti šviesią šalies ateitį, prasmingai atšvęsti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Šventėje aidėjo smagios dainos, kojos trepsėjo linksmus šokius, daug gražių žodžių buvo skirta Gimtinei, Tėvynei, Lietuvai.  

Akcija “Atmintis gyva, nes liudija”

Sausio 13 d. kvietėme visus bendruomenės narius ir tėvelius prisijungti prie jau kasmetine tradicija tapusios pilietinės akcijos “Atmintis gyva, nes liudija”. Šia akcija sausio 13-ąją visoje Lietuvoje buvo pažymėta Laisvės gynėjų diena. Jos metu 8.00 valandą lopšelyje-darželyje buvo užgesinta šviesa ir visuose languose dešimčiai minučių uždegtos atminties žvakutės.

 

Adventinė popietė Švėkšnos lopšelyje-darželyje„Nupinsiu Advento vainiką“.

     Lap­kri­tis už­lei­do vie­tą gruo­džiui; že­mę pra­de­da deng­ti snie­go pa­klo­tas. Šis lai­kas pa­si­kei­ti­mų at­ne­ša ne tik į gam­tą, bet ir į sie­lą. Mat tai – mistiškas metas                                                                                                                                                                                                                                                                       

      Ad­ven­to mė­nuo, ku­rio ra­my­bė ir su­si­kau­pi­mas ve­da į di­džią­ją krikš­čio­nių šven­tę – Ka­lė­das.

      Gruodžio 4dieną visa Švėkšnos lopšelio-darželio bendruomenė buvo sukviesta į Advento vakarą. Darželio kolektyvas kasmet kviečia savo ugdytinių tėvelius bei jų artimuosius į jau tradicija tapusį Adventinių vainikėlių pynimą. Pagrindinėmis žaliavomis kasmet pasirūpina darželio darbuotojai, susirinkę vainikų pynėjai aprūpinami viskuo: šienu, samanomis, eglių, pušų, kadagio šakelėmis, kankorėžiais bei gera, darbinga nuotaika…

     Tėveliai, bei jų šeimos nariai noriai dalyvauja, leidžia laiką kartu, dalinasi patarimais, grožisi vienas kito pintais vainikais, kuriais vėliau puoš savo namus ir laukdami švenčių, kas savaitę uždegs po žvakelę. Pedagogai ragina tėvelius ir vaikučius nepamiršti tradicijų, suprasti jų reikšmę, jas puoselėti bei perduoti iš kartos į kartą…

Rita Bagdonienė, Švėkšnos lopšelio-darželio direktorė

Smalsučių atradimai

2014metų lapkričio 28d. vykome į Šilutės muziejų, kur  vyko Šilutės rajono ikimokyklinio amžiaus vaikų popietė „Smalsučių atradimai“. Į popietę sugužėjo mažieji smalsučiai su tėvais ir pedagogais. Mūsų įstaigai atstovavo ir tiriamąją veiklą „Ūkininko dukra“ pristatė priešmokyklinio ugdymo „Kiškučių“ grupės ugdytinė Austėja. Jai talkino mama Edita ir pedagogė Irena Birvydienė. Popietė subūrė pedagogus ir tėvus pasidalinti gerąja darbo patirtimi, o  mažiesiems tai buvo galimybė išreikšti save ir smagiai praleisti laiką. Juk smalsumas priverčia pažvelgti iš arčiau, pasidairyti plačiau, nes maži dalykai kartais būna įdomesni už didelius įvykius.

 DĖKOJAME,

UGDYTINĖS AUSTĖJOS DAUKŠYTĖS MAMAI EDITAI DAUKŠIENEI UŽ NUOŠIRDŲ BENDRAVIMĄ IR BENDRADARBIAVIMĄ ŠILUTĖS RAJONO IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ POPIETĖJE „SMALSUČIŲ ATRADIMAI“  TALKINANT PRISTATANT  TIRIAMĄJĄVEIKLĄ,  „ŪKININKO DUKRA“.

Moliūgų gimtadienis

Švėkšnos Lopšelio-darželio vaikučiai spalio 30 dieną rinkosi į grupes kupini įspūdžių, nešini moliūgais, kurie „Moliūgo gimtadienyje“ atgijo pasakų herojų personažais. Džiaugėmės vaikų ir tėvelių išmone.

           Pabuvoję „Moliūgų gimtadienyje“ išskaubtuoti 36 moliūgai-žibintai kartu su auklėtojomis, vaikais ir jų tėveliais sekančią dieną iškeliavo į Švėkšnos miestelio organizuojamą akciją „Mes už šviesą-2014“

          Vaikai visą savaitę kalbėjo apie rudens gėrybes. Ugdytiniai piešė, lipdė, aplikavo, atliko įvairias užduotėles, atspėjo pagal skonį, mokėsi eilėraštukų, mįslių, patarlių.

          Pažinimo keliu vaikus vedė Pelytė Mikė ( auklėtoja Nerita Lidžiuvienė) ir Kiškienė (auklėtoja St. Ziena Rimkienė). 

Iš futbolo šventės Šilutėje, Švėkšnos lopšelio-darželio ugdytinių šeimos grįžo su apdovanojimais

      Mūsų įstaiga jau penktus metus dalyvauja respublikinės masinio vaikų futbolo vystymo programos „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ projekte „Futboliukas“, skirtame ikimokyklinio ugdymo įstaigoms ir mokykloms – darželiams. Todėl futboliuko žaidimas suteikia vaikams daug džiaugsmo, jie patenkina judėjimo poreikį, išmoksta bendradarbiauti, patiria pergalės ir pralaimėjimo jausmą.

     2014m. gegužės 18d.sekmadienį nuo pat  ryto Šilutės miesto stadione vyko vaikų Tarptautinis futbolo turnyras, kuriame varžėsi apie 16 komandų.                                 

 Blizgių pavasario futbolo turnyras, VšĮ. „Šilutės sportas“ taurei laimėti, kurių tikslas ir uždaviniai:

* Populiarinti futbolą kaip laisvalaikio praleidimo formą moterų ir šeimų tarpe.

* Kelti futbolininkių meistriškumą.

* Palaikyti draugiškus ryšius su kitų Lietuvos miestų futbolo komandomis.

     Šiais metai Švėkšnos lopšelis-darželis pirmą kartą buvo pakviestas dalyvauti Blizgių pavasario futbolo turnyre. Gavus pakvietimą, nieko nelaukusi, pedagogė Stanislava Ziena Rimkienė, subūrė ugdytinių šeimas į „Pumpurėlių“ komandas… Saulutė bijojo sugadinti šventę ir toliau kelias valandas aikštė buvo pilna spiriančių, šaukiančių, puolančių ir ginančių.

     Švėkšnos lopšelio-darželio ugdytinių šeimų komandos dalyvavo šeimų grupėje. Gaila, kad mūsų mažieji šeimų nariai buvo jauniausi, tad jiems buvo sunku kovoti su vyresniais, tačiau J.K. Rumšų, A.A. Urmulevičių ir D.R. Grevių trejetukai kovojo puikiai ir į namus grįžo su apdovanojimais. Ačiū Jums visiems už sportinių komandinių žaidimų propagavimą ir atstovavimą rajone mūsų įstaigai.

 

Rita Bagdonienė 

Švėkšnos lopšelio-darželio direktorė

Futbolo diena Šilutėje

Akcija „Vaistažolių sodelis“

Ateinu  su dėkingumu už kiekvieną Žemės Žolyną. Už nesuskaičiuojamas žoles, augusias nuo pat pasaulio pradžios ir augsiančias iki paskutiniosios dienos. Už jau išnykusias vaistažoles.  Ateinu dėkoti už žoleles, kurias žinoję ir kuriomis naudojęsi manieji Protėviai. Šlovinu Tave už tai, kad esi taip nuostabiai pasirūpinęs Žmogumi, sukuriant žolelę kiekvienai ligai gydyti…  Šiais žodžiais į visus susirinkusius kreipėsi atskridęs gandras „Galagandras“, kuris vaikus jų tėvelius ir močiutes supažindino su vaistinias augalais, šoko, žaidė ir sodino.                                                                                                                                            

Akcijos metu buvo pasodinta 8 rūšių vaistažolių sodinukų, kuriuos vaikai prižadėjo prižiūrėti, o vėliau ir gerti arbatą…                                                                                                                                        

Šilutės r. ikimokyklinių ir bendrojo lavinimo mokyklų priešmokyklinio amžiaus vaikų šventė-konkursas – „AŠ ŠAUNIAUSIAS IŠ VISŲ – Į MOKYKLĄ IŠEINU“

2014 m. balandžio 23 d. Šilutės lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ vyko rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų šventė-konkursas „Aš šauniausias iš visų – į mokyklą išeinu“, skirtas rajono ikimokyklinių ir bendrojo lavinimo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams. Komandą sudarė trys priešmokyklinio amžiaus vaikai ir pedagogas. Komandoms buvo pateiktos loginė, gimtosios kalbos ir kūrybinė užduotys. Mūsų įstaigai atstovavo priešmokyklinio ugdymo „ Kiškučių“ grupės ugdytiniai: Liepa Martinkutė, Adrija Žąsytytė, Nojus Žmūrikas ir Irena Birvydienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė. 

Visi šventės-konkurso dalyviai buvo apdovanoti padėkomis bei rėmėjų saldžiomis dovanėlėmis. Dėkojame vaikų tėvams už nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą ruošiantis šiai šventei-konkursui.