Dėmesio, svarbi informacija dėl mūsų visų saugumo!

demesio

 

Informuojame, kad nuo 2020m. lapkričio 9 dienos griežtinamos patekimo į darželio vidaus patalpas sąlygos.

Prašome tėvus, atlydėjusius vaikus, perduoti juos grupės darbuotojams ir nedelsiant palikti patalpas. Nelaukite, kol vaikai nusirengs. Tuo pasirūpins grupės darbuotojai.

Ateidami pasiimti vaikus, apie tai praneškite grupės mokytojams telefonu prieš 10 minučių. Grupės darbuotojai pasirūpins, kad Jūsų vaikas būtų aprengtas ir pasirengęs eiti namo.

Prašome nebūti vaikų persirengimo patalpose ilgiau nei 3 minutes ir daugiau nei 2 suaugusiems, vaikus atlydėjusiems asmenims.

Visą reikalingą informaciją galite gauti Jums priimtinu ir su grupės mokytoju suderintu nuotoliniu būdu.

Primename – atvykstant į darželį būtina teisingai dėvėti (uždengti ir burną, ir nosį) veido apsaugos priemones, laikytis atstumų, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo, dezinfekuoti rankas.

Primename, jog būtina vengti didelių susibūrimų. Pajutus bent menkiausius peršalimo ligų simptomus, likti namuose ir telefonu kreiptis į savo šeimos gydytoją.

Saugokime save, aplink mus esančius žmones ir būkime sveiki.

 

Su pagarba,

Lopšelio-darželio administracija

2020-11-06

LIETUVOS MASINIO FUTBOLO ASOCIACIJOS PROJEKTO „FUTBOLIUKAS“ Projektas vykdomas: nuo 2020m. spalio 1 d. – 2021m. gegužės 31 d. SPALIO MĖNESIO VEIKLA

 

„Saulučių“, „Boružėlių“, „Peliukų“ ir „Kiškučių“ grupės vaikai pradėjo „Futboliuko“ kelionę, kur jų laukė įvairiausios  užduotys.

Diskutuodami, pasitardami vieni su kitais, kūrė  „Futboliuko“ –  personažą ir žaidimus, komandos logotipą, taisykles, mokinosi varyti kamuolį.

 

     

INFORMACIJA DĖL RUGSĖJO 1-OSIOS

Nuo rugsėjo 1 dienos maloniai laukiame visų grįžtančių ir naujai priimtų vaikučių į mūsų darželį. Rugsėjo 1-osios šventė vaikams vyks kiekvienoje grupėje, bendros šventės nebus, atsižvelgiant į susidariusią epidemiologinę situaciją Lietuvoje.

Informuojame, kad Švėkšnos lopšelis-darželis  dirba nuo 7.30 iki 18.00 val.

Rugsėjo 1 dieną visų vaikučių laukiame grupėse iki 8.00 val.  Ant korpusų durų bus nuorodos, kur kokia grupė yra, vaikų sąrašai.

 

Asmenys, atlydintys vaikus į  lopšelį-darželį, privalo:
1. Dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);
2. Laikytis asmens higienos (kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, įėjus į lopšelio-darželio pastatą dezinfekuoti rankas).

Kita informacija:

  1. Rugsėjo 1 d. į darželį vaikai atvedami patikrinus vaiko sveikatą (kreiptis į vaiko gydytoją). Nepamirškite susitvarkyti vaiko sveikatos paso!
  2. Dėl papildomų rūbelių, priemonių, sutarčių pasirašymo ir kitos informacijos informuos Jūsų grupės mokytojos.

Atvesdami vaikus į lopšelį-darželį tėveliai įsipareigoja:

  1. Laiku mokėti nustatyto dydžio mokestį už vaikų išlaikymą įstaigoje;
  2. Užtikrinti vaikų punktualų ir reguliarų įstaigos lankymą. Vaikus į įstaigą atvesti iki 8.00 val. Vaikams susirgus ar dėl kitų priežasčių negalint atvesti vaiko į ugdymo įstaigą, apie tai iki 8.00 val. būtina pranešti grupės mokytojoms;
  3. Į darželį vaikus atveda ir iš jo pasiima tik tėvai (globėjai) arba kiti įgalioti pilnamečiai asmenys, turintys tėvų (globėjų) prašymą/leidimą;
  4. Vaikus į įstaigą atvesti sveikus, švarius, tvarkingai aprengtus;
  5. Nenešti į grupes vaistų, saldumynų su kremu ar šokoladu, gėrimų su dažikliais, konservantais, saldikliais, bulvių traškučių ir pan.

DĖMESIO!!! Dėl nemokamo maitinimo priešmokyklinukams


Nuo 2020m. rugsėjo 1-osios nemokamus pietus, nevertinant pajamų, galės gauti visi priešmokyklinukai, tereikės užpildyti supaprastintą prašymą-paraišką. Tai padaryti galima per www.spis.lt, arba savo gyvenamosios (deklaruotos) vietos seniūnijoje. Šiuo atveju dokumentų apie šeimos pajamas teikti nereikia.

 

 

Naujausia informacija dėl mokesčio už vaikų išlaikymą

Gerb. Tėveliai, pasikeitė mokestis už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose:

  • Ugdymo aplinkos išlaikymui, ikimokyklinio amžiaus vaikams (išskyrus liepos ir rugpjūčio mėnesius), priešmokyklinio amžiaus vaikams (išskyrus birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesius), nuolatinis abonentinis mokestis vaikams nesvarbu lanko – nelanko ugdymo įstaigos – 0,40 eur;
  • Vasaros metu (liepos ir rugpjūčio mėn.) lankantiems ikimokyklinio amžiaus vaikams -1eur;
  • Vasaros metu (birželio, liepos ir rugpjūčio mėn.) lankantiems  priešmokyklinio amžiaus vaikams -1 eur;

Prašome susipažinti su Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T1-409 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose nustatymo“ pakeitimais.

Projekto uždarymo akciją“

 

LTMŽ projektas ne tik suteikia galimybę vaikams būti fiziškai aktyviems, bet ir suvienija visos Lietuvos ugdytojų bendruomenę. Šiandieną, birželio 18 dieną, 10 val. Visos įstaigos ugdytiniai, lauke, saugiais atstumais, skambant Lietuvos mažųjų žaidynių himnui, atliko "Ąžuolo mankštą". Inicijuojant „Projekto uždarymo akciją“ linksmai, šviečiant saulei ir gera nuotaika pabaigėme LTMŽ projektą. 

DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINĮ IR PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ

 

Vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimais:

- 2019-11-28 Nr T1-175 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose“;

- 2019-11-28 Nr.T1-174 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

N u s t a t y t a,  kad vasaros laikotarpiu nepriklausomai nuo vaiko lankytų dienų skaičiaus, mokamas abonentinis mokestis 0,40 Eur. ir papildomas mokestis 1 Eur.

- ikimokyklinio amžiaus vaikams nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d.,

- priešmokyklinio amžiaus vaikams nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

Papildomam mokesčiui lengvatos netaikomos.