“FIRST STEP TOWARDS HEALTHY LIFE“

Comenius

Švėkšnos lopšelis – darželis dalyvauja   tarptautiniame  mokyklų daugiašalės partnerystės Comenius projekte „Pirmieji žingsniai link sveikos gyvensenos“. Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Projektą administruoja  Švietimo mainų paramos fondas pagal COMENIUS mokymosi visą gyvenimą programą.  Projekto trukmė: 2011 m. rugpjūtis- 2013 m. liepa.

Prasidėjus naujiems mokslo metams Švėkšnos lopšelio-darželio bendruomenė įsiliejo į Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės sveikos gyvensenos skatinimo projektą „Pirmieji žingsniai link sveikos gyvensenos“. Projektinė veikla integruojama į metinio veiklos plano ugdymo procesą.


Šio projekto tikslas – sukurti supratimą apie sveiko gyvenimo būdo nuo mažens svarbą.


Projekto veiklą kartu vykdo 5 Europos Sąjungos šalių (Turkijos, Lenkijos, Vengrijos, Slovėnijos ir Lietuvos) ikimokyklinės įstaigos. Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, o jo metu kiekviena partnerystės šalis privalės įvykdyti bent po 12 tarpvalstybinius mobilumus. Didžiausias dėmesys skiriamas vis didėjančiam vaikų sergamumui, susijusiam su nesveikos mitybos įpročiais ir mažu fiziniu aktyvumu įstaigoje bei namuose. Vykdant įvairią veiklą, projekto dalyviams bus suteikiama daugiau žinių apie sveikos mitybos įpročius, kaip laikytis atokiau nuo faktorių, sukeliančių žalą sveikatai, jie išmoks kaip entuziastingai mankštintis ir sportuoti o ne būti priklausomiems nuo kompiuterinių žaidimų, apie asmens higieną.


Norint pasiekti šį tikslą, dvejus metus bus nagrinėjamos įvairios temos susijusios su sveiku gyvenimu. Tai šventiniai rytmečiai ir popietės, sveikatingumo valandėlės, vaikų darbelių parodos, dainos ir šokiai, vaidinimai.


Projekto dalyviai vykdys konkrečią veiklą šiomis temomis. Projekte aktyviai dalyvaujantys vaikai plėtos sveikatos saugojimo kompetenciją. Susitikimai, vyksiantys projekto metu, padės lopšelio – darželio darbuotojams susipažinti su įvairiomis kultūromis ir užmegzti ilgalaikius ryšius, tobulinti anglų kalbos žinias, pasidalinti gerąja patirtimi bei naujoviškomis ugdymo praktikomis.


2011mettų lapkričio 5-9 dienomis lopšelio-darželio direktorė Rita Bagdonienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Reda Kundrotaitė ir auklėtoja Irena Šedienė dalyvavo COMENIUS daugiašalės partnerystės projekto susitikime Bedzino mieste (Lenkija).

 

Projekto dalyviai iš Lietuvos, Turkijos, Lenkijos, Vengrijos ir Slovėnijos.

Akimirka iš projekto darbinės sesijos.
Projekto dalyviai turėjo galimybę stebėti šventinį rytmetį, kuris skirtas kovai tarp sveiko ir nesveiko maisto.
Susitikime:
- pristatėme savo įstaigą, Švėkšnos miestelį.
- aptartos veiklos ir partnerių įsipareigojimai projekto įgyvendinimo laikotarpiu, susitarta , kas turi būti parengta kitam susitikimui Vengrijoje.
- susipažinome su Lenkijos švietimo sistema.

 

2012 metų Vasario 2-6 dienomis vyko antrasis projekte dalyvaujančių šalių susitikimas Nogradsipeke, Vengrijoje. Jame dalyvavo pedagogai iš penkių šalių – Lenkijos, Turkijos, Vengrijos, Slovėnijos ir Lietuvos. Mūsų šaliai atstovavo Švėkšnos lopšelio-darželio direktorė Rita Bagdonienė,  auklėtojos Stanislava Ziena Rimkienė ir Jolanta Toleikytė. Kiekviena viešnagės diena buvo kupina nepakartojamų įspūdžių

Auklėtojos galėjo pasidalinti gerąja darbo patirtimi veiklos metu.
Vaikai mielai pozavo kartu su visais dalyviais.
Kartu mokinomės žaidimų apie švarą.
Akimirka iš projekto darbinės sesijos.
Pristatėme vykdomą veiklą savo įstaigose.
Susipažinome su Vengrijos istorija ir jos kultūra.

Švėkšnos lopšelio – darželio bendruomenė džiaugiasi, kad įgyvendinami projektai pagal Mokymosi visą gyvenimą programos veiklas ne tik skatina tarptautinį bendravimą ir bendradarbiavimą bei gilina užsienio kalbos žinias, bet ir įvairiapusiškai turtina pedagogus bei suteikia galimybę įgyti naujos patirties, kurią galima pritaikyti įstaigos veikloje